Meny

Celluvisc

Celluvisc ögondroppar innehåller karmellos (karboximetylcellulosa): ett fuktighetsmedel som gör tårvätskan tjockare. Därigenom torkar ögonytan ut mindre snabbt och minskar existerande besvär med torra ögon. Eftersom Celluvisc inte innehåller något konserveringsmedel, är risken för ögonirritationer minimal. Ögondroppar som används för att fukta ögat kallas även tårsubstitut.

Celluvisc är ögondroppar utan konserveringsmedel. Dropparna är förpackade i en unit-dosa: en liten ampull för engångsanvändning. Celluvisc kompletterar den naturliga tårvätskan. Därigenom minskar besvär som hänger ihop med torra ögon, såsom en sandkänsla, klåda och/eller suddig syn.

Vad är Celluvisc?

Celluvisc ögondroppar innehåller karmellos (karboximetylcellulosa): ett fuktighetsmedel som gör tårvätskan tjockare. Därigenom torkar ögonytan ut mindre snabbt och minskar existerande besvär med torra ögon. Eftersom Celluvisc inte innehåller något konserveringsmedel, är risken för ögonirritationer minimal. Ögondroppar som används för att fukta ögat kallas även tårsubstitut.

När används Celluvisc?

Tårsubstitut används vid torra ögon. Ögat beskyddas på ett naturligt sätt mot uttorkning och skada med hjälp av en tårfilm. Ibland finns det för lite tårfuktighet eller är kvaliteten på tårfuktigheten inte tillräckligt bra. Ögonytan kan på så sätt bli för torr. Detta kan orsaka följande besvär:

 • Klåda i ögat;
 • Sandig, brännande eller stickande känsla i ögat;
 • Tryckande känsla bakom ögat;
 • Känslighet för ljus (till exempel bländad av billampor i trafiken);
 • Suddig syn;
 • Tårande ögon;
 • Skadad hornhinna, hornhinneinflammation.

Torra ögon kan ha olika orsaker, bland annat:

 • Hög luftfuktighet (till exempel i ett utrymme där centralvärmen eller luftkonditioneringen står på);
 • Genom att man blinkar för lite med ögonen (till exempel genom att titta länge på en datorskärm);
 • Vissa åkommor som orsakar torra slemhinnor (såsom Sjögrens syndrom eller övergångsåldern);
 • Medicinanvändning, vissa läkemedel kan orsaka biverkningar;
 • Ålderdom;
 • Genom att bära kontaktlinser;
 • Kronisk inflammerad ögonrand (blefarit) eller andra ögonproblem.

Ögondroppar med ett fuktighetsmedel kompletterar tårfuktigheten. Därigenom minskar besvären med torra ögon. Celluvisc ögondroppar kan inte bota orsaken till torra ögon.

Ögondroppar i stora förpackningar som är hållbara länge, innehåller konserveringsmedel. Hos vissa personer reagerar ögonen överkänsligt mot detta. Det kan då uppstå ögonirritation. Celluvisc är förpackade i små ampuller för engångsanvändning och innehåller inget konserveringsmedel. Dessa tårsubstitut är därför lämpade för känsliga ögon.

Hur används Celluvisc?

Använd alltid ögondropparna enlig läkarens föreskrifter. De allmänna riktlinjerna för användning av Celluvisc är:

 • Tvätta händerna innan du ska droppa ögonen.
 • Celluvisc finns att tillgå i kartor med små unit dos-ampuller för engångsbruk. Ta en ampull från kartan och vrid av locket.
 • Se till att ampullen inte kommer i kontakt med någonting så att innehållet förblir sterilt.
 • Ställd dig framför spegeln och böj huvudet lite bakåt.
 • Dra ner det undre ögonlocket med den ena handen så att det uppstår ett mellanrum.
 • Kläm i ampullen med den andra handen och låt droppen/dropparna trilla ner mellanrummet. Se till att ampullen inte kommer i kontakt med ögat.
 • Upprepa proceduren i andra ögat.
 • Stäng ögat en stund och blinka sedan med ögonen några gånger.
 • Släng ampullen direkt efter användning, även om det finns vätska kvar. Vätskan är inte hållbar eftersom ampullen inte innehåller något konserveringsmedel.

Dropparna ger lindring direkt och sitter kvar i ögat ungefär 3 till 4 timmar. Vid en skadad hornhinna genom uttorkning kan det dröja några dagar innan ögonirritationen minskar. Du kan använda tårsubstitutet så länge som du behöver det.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning av ögondroppar.

Vilka doseringar finns?

En ampull Celluvisc innehåller 0,4 ml vätska. Vätskan innehåller 10 mg karmellos per ml. Följ alltid föreskrifterna från den läkare som skrivit ut medlet. De allmänna riktlinjerna för doseringen är:

 • Vuxna: vid behov 1 till 2 droppar tre till fyra gånger dagligen i varje öga.

Effekten och säkerheten hos barn är inte undersökt. Fråga läkaren om råd om du vill ge barnet ögondropparna.

Minskar inte besvären eller får du mer ögonbesvär, rådgör i så fall med en läkare.

Läs bipacksedeln före användning.

Vilka är biverkningarna av Celluvisc?

Vanligtvis tål man Celluvisc bra. Ibland är det fråga om biverkningar vid användning av ögondropparna, bland annat:

 • En brännande känsla eller andra irritationer i ögat efter droppandet;
 • Tillfällig suddig syn efter droppandet.

Dessa biverkningar försvinner vanligtvis efter några minuter. Rådgör med en läkare om besvären kvarstår, eller om det handlar om biverkningar som inte finns med i bipacksedeln. I bipacksedeln kan du läsa mer om biverkningarna.

När får du inte använda Celluvisc?

Använd inte Celluvisc ögondroppar om du:

 • Är överkänslig mot karmellos eller ett av hjälpämnena i vätskan (se bipacksedeln för sammansättningen);
 • Om du bär kontaktlinser. Bär inga kontaktlinser under behandlingen.

Rådgör med en läkare eller apotekare om du tvivlar om Celluvisc är lämpligt för dig.

Kan Celluvisc användas i kombination med andra läkemedel?

Använder du även andra ögondroppar eller ögonsalva? I så fall gäller följande råd:

 • Använd först medicinska ögondroppar eller – salva.
 • Vänta minimalt 15 minuter efter att du använt den sista ögonmedicinen innan du använder Celluvisc.
 • Använd alltid Celluvisc sist.

Rådgör vid tvivel med en läkare eller apotekare.

Var kan jag köpa Celluvisc?

Celluvisc ögondroppar utan konserveringsmedel finns att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Celluvisc utan recept?

Celluvisc finns endast att tillgå på recept. Läkaren kan skriva ut recept på Celluvisc efter en (online) konsultation.

Källor

Bipacksedel Celluvisc. (april 2020). Databas läkemedelsinformation. Rådfrågat den 3 juli 2020, från https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h18218.pdf

Nederländska föreningen för farmaci. (2019, 19 december). Celluvisc. Apotheek.nl. Rådfrågat den 3 juli 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/kunsttranen-zonder-conserveermiddel?product=celluvisc#!

Oogartsen.nl. (utan datum). Torra ögon (keratoconjunctivitis sicca, Sjögrens syndrom). Rådfrågat den 3 juli 2020, från https://www.oogartsen.nl/oogartsen/overige_oogziekten/droge_ogen/

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Karboximetylcellulosa. FK Online. Rådfrågat den 3 juli 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/carboxymethylcellulose#

Patientinformation
Tillbaka till toppen