Meny

Cerelle

Cerelle är ett såkallat 'minipiller': ett preventivmedel med en enda hormonsort som grund. Det aktiva ämnet i Cerelle är desogestrel. Detta progestagenhormon ser till att ingen graviditet kan uppstå. Detta minipiller är ett pålitligt preventivmedel vid riktigt användande. Om du är vill göra en förfrågan på Cerelle, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Cerelle?

Cerelle är ett såkallat 'minipiller': ett preventivmedel med en enda hormonsort som grund. Det aktiva ämnet i Cerelle är desogestrel. Detta progestagenhormon ser till att ingen graviditet kan uppstå. Detta minipiller är ett pålitligt preventivmedel vid riktigt användande.

Om du är vill göra en förfrågan på Cerelle, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Cerelles aktiva ämne förändrar livmodermunslemhinnans sammanställning så att sädesceller inte kan nå livmodern. Dessutom förhindrar det att äggcellen mognar - så risken för graviditet är minimal. Cerelle innehåller endast en prostagenhormon och lämpar sig därför för kvinnor som inte kan ta preventivmedel innehållande östrogen. Detta preventivpiller kan även tas av kvinnor som ammar.

Hur tar man Cerelle?

Cerelle kan beställas i förpackningar med tre kartor. Varje karta innehåller 28 piller. Varje dag tas ett piller tills det att kartan tömts och en ny påbörjas. Nån stoppvecka behövs alltså inte, och därför uppstår heller inte nån regelmässig avsöndringsblödning. Inledningsvis kan menstrueringen vara oregelbunden, men efter några månader dröjer det längre mellan blödningarna, eller så uteblir de helt. Detta är fullt normalt och inget att oroa sig över. Ta så långt det är möjligt Cerelle vid en fast tidspunkt och var noga med att inte dröja längre än 36 timmar mellan två pillerintag, då pillret annars blir opålitligt. Glömmer man att ta pillret, eller besväras man av diarré eller kräkning, sjunker pålitligheten. Läs mer om hur att ta Cerelle i bipacksedeln.

Dosering

Cerelle doseras enligt följande:

 • Kvinnor på över 18 år: 1 tablett vid en fast tidpunkt dagligen.

Detta preventivmedel är olämpligt för kvinnor på under 18 år. Läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Cerelle kan ibland medföra biverkningar. De besvär man (särskilt inledningsvis) kan besväras av är:

 • Oregelbunden blodförlust;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Illamående;
 • Huvudvärk;
 • Viktökning.

Rådfråga läkare vid svåra eller långvariga biverkningar. Läs bipacksedeln i förväg, då den innehåller utförlig information om alla eventuella biverkningar.

När får detta läkemedel inte tas?

Preventivmedlet Cerelle lämpar sig inte för alla. Ta inte detta piller vid:

 • Överkänslighet mot desogestrel eller annat förekommande hjälpämne;
 • Nuvarande eller forn bröstcancer;
 • Nuvarande eller forn hormonkänslig cancer;
 • Nuvarande eller forn gulsot eller annan svår leveråkomma;
 • Trombos;
 • Oförklarliga vaginala blödningar.

Ange eventuella övriga hälsoproblem och medicinintag för läkaren så att denna kan avgöra om du säkert kan ta Cerelle.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Gravida kvinnor kan inte ta Cerelle, men Cerelle kan tas under amning. Detta preventivmedel påverkar inte trafiklämpligheten. Cerelle har inga anmärkningar gällande kombination med starkdryck.

Patientinformation
Tillbaka till toppen