Meny

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin är ett antibiotikum som tillhör gruppen fluorkonoloner. Dess aktiva ämne ciprofloxacin dödar dom bakterier som orsakar bland annat magtarmsinfektioner (åksjukediarré), urinvägsinfektioner och andra bakterieinfektioner. Detta gör så att symptom som diarré, feber och smärta försvinner. Ciprofloxacin är receptbelagt.

Vad är Ciprofloxacin?

Ciprofloxacin är ett antibiotikum som tillhör gruppen fluorkonoloner. Dess aktiva ämne ciprofloxacin dödar dom bakterier som orsakar bland annat magtarmsinfektioner (åksjukediarré), urinvägsinfektioner och andra bakterieinfektioner. Detta gör så att symptom som diarré, feber och smärta försvinner. Ciprofloxacin är receptbelagt.

Vad tas denna medicin mot?

Ciprofloxacin är ett starkt antibiotikum. Läkare ordinerar oftast bara denna antibiotikabehandling om andra sorters antibiotika inte hjälper. Ciprofloxacin används mot olika bakterieinfektioner, såsom:

 • Infektioner i mag- och tarmkanalen (kännetecknat av diarré, magknip och/eller kräkning);
 • Urinvägsinfektioner (exempelvis blåskatarr eller njurbäckeninflammation);
 • Luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation eller bihåleinflammation);
 • Infektion i huden och mjukdelar;
 • Osteomyelit eller ledinflammation.

Behandling urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion kan gå över av sig självt på några dagar men i vissa fall krävs det en antibiotikakur för att undvika att infektionen sprider sig vidare till njurarna. Ciprofloxacin är ett antibiotikum som fungerar som behandling av urinvägsinfektion.

Vid återkommande urinvägsinfektion kan även en förebyggande antibiotikakur ges under några månader.

Det är viktigt att behandla urinvägsinfektionen om man drabbas av det ofta eller om infektionen sprider sig till njurarna. Är man gravid bör man läggas in på ett sjukhus.

Hur tas Ciprofloxacin?

Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vatten. Det är viktigt att dricka rikligt under behandlingen. Ta inte Ciprofloxacin tillsammans med mjölkprodukter (mjölk, yoghurt, ost) då kalcium förminskar upptagningen av medicinen. Fullfölj alltid den ordinerade behandlingen även om du mår bättre efter några dar. Avslutas behandlingen i förtid kan infektionen återuppstå. En antibiotikabehandling med Ciprofloxacin varar beroende på besvären mellan 5 och 21 dar.

Dosering

Ciprofloxacin finns tillgängligt som tabletter på 250 mg och 500 mg. Läkaren känner till vilken mängd som passar dina besvär. Dom vanligaste doseringsriktlinjerna för Ciprofloxacin är:

 • Vuxna: 100-750 mg två gånger dagligen under den ordinerade perioden.

Barn och ungdomar bör endast ta detta läkemedel ifall det ordinerats av läkare, som då ordinerar en anpassad dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Ciprofloxacin biverkningar

Ciprofloxacin kan bland annat orsaka följande biverkningar:

 • Bukbesvär (illamående, diarré, minskad aptit);
 • Överkänslighet mot uv-ljus (ta det försiktigt med solandet)
 • Ledsmärta;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Sömnproblem.

Rådfråga läkare ifall du drabbas hårt av dessa eller andra Ciprofloxacin biverkningar. I bipacksedeln för Ciprofloxacin går det att läsa mer om möjliga biverkningar.

När bör detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Ciprofloxacin är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig mot ciprofloxacin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Tar det muskelavslappnande läkemedlet Tizanidin.

Lider du av epilepsi, avvikande hjärtrytm, svaga muskler eller andra hälsoproblem bör du rådfråga läkare om ifall du kan ta Ciprofloxacin. Ciprofloxacin har växelverkan med olika andra mediciner. Ange därför vid läkarkonsultationen vilka andra läkemedel du eventuellt använder så att läkaren kan ta hänsyn till dessa.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Om du är gravid eller ammar bör du endast ta Ciprofloxacin om läkare ordinerat detta. Detta läkemedel kan påverka din reaktionsförmåga. Bege dej inte ut i trafiken om du inte känner dej alert. Starkdryck kan frammana eller förstärka biverkningar hos Ciprofloxacin. Drick därför ingen eller måttligt med alkohol under den tid du tar detta läkemedel.

Köpa antibiotika mot urinvägsinfektion och bihåleinflammation online

Observera: beställ inte Ciprofloxacin utan vidare på vilken webbsajt som helst.

Ciprofloxacin är en receptbelagt läkemedel mot urinvägsinfektion och kan inte beställas utan en läkares ordinering.

Dokteronline.com kan sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling). Vi är aktiva sedan år 2003 och utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt.

Patientinformation
Tillbaka till toppen