Meny

Climagest

Climagest är en medicin i kategorin 'Hormone Replacement Therapy' (HRT), eller hormonersättningsterapi. De verksamma ämnena i detta läkemedel är estradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon). Kvinnor i klimakteriet har ofta besvär av en brist på östrogen. Climagest kompletterar denna brist på hormoner och bekämpar på så sätt besvären. Denna medicin kan uteslutande beställas på recept.

Vad är Climagest?

Climagest är en medicin i kategorin 'Hormone Replacement Therapy' (HRT), eller hormonersättningsterapi. De verksamma ämnena i detta läkemedel är estradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon). Kvinnor i klimakteriet har ofta besvär av en brist på östrogen. Climagest kompletterar denna brist på hormoner och bekämpar på så sätt besvären. Denna medicin kan uteslutande beställas på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Climagest vid behandling av övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Nattliga svettningar;
 • Torra ögon, vagina och/eller mun;
 • Humörsvängningar eller depressioner;
 • Sömnproblem, som svårt att somna eller att ständigt vakna på natten;
 • Mindre lust att ha sex, ont vid samlag;
 • Benskörhet (osteoporos).

Hormone Replacement Therapy (HRT) svarar för att den sjunkande östrogenhalten kompenseras. Härigenom upphör obehagen. Det tillfogade progesteronhormonet (noretisteron) i Climagest förhindrar att livmoderslemhinnan börjar växa onormalt mycket.

Hur använder du Climagest?

En karta Climagest innehåller 28 tabletter, av vilka 16 endast innehåller estradiol. De övriga 12 tabletterna har en annan färg och innehåller estradiol och noretisteron. Börja vid tablett 1 och följ sedan pilarna på förpackningen. Inta tabletterna vid en fast tidpunkt med lite vatten. Det spelar ingen roll om du intar tabletten med eller utan föda. När kartan är tom, fortsätter du direkt vidare med en ny karta. Använd inte denna medicin längre än 2 år utan samråd med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Climagest som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs för användning bipacksedeln.

Biverkningar

Biverkningar som du eventuellt kan få besvär av om du använder Climagest, är bl.a.:

 • Huvudvärk;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Häftiga blödningar;
 • Vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Humörsvängningar.

Dessa besvär upphör för det mesta efter en tid. Har du efter några veckor fortfarande besvär av biverkningarna, överlägg då med läkaren. Läs bipacksedeln innan du använder Climagest. I denna står bl.a. att kvinnor som får Hormone Replacement Therapy (HRT), har en lätt ökad risk att få allvarliga biverkningar såsom cancer och trombos.

När får du inte använda detta läkemedel?

Climagest är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta hormonpreparat om du:

 • Är överkänslig för estradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos, en leveravvikelse, bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Lider av en allvarlig njursjukdom eller blodsjukdom, om du har besvär av vaginala blödningar eller om din livmoderslemhinna växer onormalt mycket.

Överlägg med läkaren om användningen av Climagest om du lider av en annan åkomma eller om du använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Läkare föreskriver denna medicin för det mesta åt kvinnor som inte längre är fruktsamma. Gäller detta inte för dig, så använd inte Climagest om du är gravid eller ammar, om inte läkaren råder annorlunda.

OBS: Climagest är inte något p-piller! För denna medicin gäller inte några varningar beträffande bilkörning och alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen