Meny

Climanor

Climanor innehåller medroxiprogesteron, ett progesteronhormon. Läkare föreskriver detta läkemedel bl.a. som del av hormone replacement therapy (HRT): hormonterapi åt kvinnor som har problem med övergångsbesvär. Detta läkemedel kan endast fås på recept.

Vad är Climanor?

Climanor innehåller medroxiprogesteron, ett progesteronhormon. Läkare föreskriver detta läkemedel bl.a. som del av hormone replacement therapy (HRT): hormonterapi åt kvinnor som har problem med övergångsbesvär. Detta läkemedel kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Övergångsbesvär uppstår då äggstockarna efter det 45e levnadsåret producerar allt mindre hormoner. Många kvinnor får i denna period besvär av blodvallningar, nattliga svettningar, humörsvängningar, sömnlöshet och en hel del andra besvär. Genom att komplettera den sjunkande hormonhalten med konstgjorda hormoner (hormonell ersättningsterapi), upphör dessa obehag. Läkaren föreskriver Climanor tillsammans med ett östrogenhormon. Östrogen lindrar övergångsbesvären. Medroxiprogesteronet i Climanor skyddar livmoderslemhinnan för biverkningarna av östrogen. Climanor är (som del av en HRT-behandling) då också endast avsedd för kvinnor där livmodern inte har avlägsnats genom operation.

Hur använder du Climanor?

Om du använder Climanor i kombination med ett östrogenhormon, behöver du för det mesta bara inta tabletterna under den andra hälften av din cykel. Läkaren avgör när du precis ska inta Climanor. Svälj tabletten utan att tugga på den med hjälp av lite vatten. Gör detta helst vid en fast tidpunkt, så att du mindre fort glömmer bort en dos. Använd inte detta läkemedel längre än 2 år i sträck utan att överlägga med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen av Climanor vid hormonell ersättningsterapi som följer:

  • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett under dag 15 - 28 i cykeln.

Håll dig till den föreskrivna doseringen. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Detta läkemedel kan förorsaka biverkningar, såsom:

  • Oregelbunden blodförlust;
  • Utebliven menstruation (ofta efter långvarig användning);
  • Mag-tarmbesvär;
  • Spända bröst;
  • Huvudvärk.

Rådfråga läkaren om du har mycket eller långvarigt besvär av biverkningarna. Kvinnor som får hormonell ersättningsterapi, har en lätt ökad risk att få allvarliga biverkningar, såsom cancer och trombos. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Climanor är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för medroxiprogesteron eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider eller har lidit av bröstcancer eller trombos;
  • Lider av en blod-, hjärt- eller kärlsjukdom.

Har du en annan åkomma eller använder du mediciner, överlägg då med läkaren om du tryggt kan använda Climanor.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Hormonell ersättningsterapi vid övergångsbesvär tillämpas för det mesta vid kvinnor som inte längre kan bli gravida. Intar du detta läkemedel av andra skäl eller är du fortfarande fruktsam, använd då inte Climanor under graviditeten. Vill du amma under användningen av Climanor, gör det då uteslutande i samråd med läkaren. Obs.: Climanor är inte något p-piller! Använd om så är nödvändigt ett kompletterande preventivmedel. Climanor påverkar inte bilkörningen och får utan hinder kombineras med alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen