Meny

Clonidine

Clonidine är ett blodtryckssänkande medel som bland annat stävjar värmevallningar och svettanfall (klimakteriebesvär). Clonidines aktiva ämne ser till att vissa blodkroppar försvinner så att blodtrycket sänks och besvären avtar. Detta läkemedel kan endast fås mot läkarrecept.

Vad är Clonidine?

Clonidine är ett blodtryckssänkande medel som bland annat stävjar värmevallningar och svettanfall (klimakteriebesvär). Clonidines aktiva ämne ser till att vissa blodkroppar försvinner så att blodtrycket sänks och besvären avtar. Detta läkemedel kan endast fås mot läkarrecept.

Vad tas denna medicin mot?

Läkare ordinerar Clonidine som behandling mot värmevallningar och (nattlig) överflödig svettning - besvär som är vanliga under klimakteriet. Detta läkemedel är exempelvis lämpat för kvinnor som inte kommer ifråga för hormonterapi eller som inte vill ta hormoner mot sina besvär. Clonidine används dessutom för att behandla högt blodtryck eller avvänjningsbesvär vid beroende.

Hur ska Clonidine tas?

Clonidine finns tillgängligt som tablett, dryck, plåster eller injektionsvätska. Ta Clonidinetabletterna vid fasta tidpunkter och svälj dom otuggade. Detta läkemedel kan intas med eller utan föda. Har läkare ordinerat Clonidine som dryck, plåster eller injektionsvätska ska du följa bipacksedelns eller läkarens instruktioner. Kontakta läkare om besvären inte upphört efter några veckor. Vill du sluta ta Clonidine behöver du följa ett avvänjningsschema för att undvika abstinens. Du hittar mer information över hur denna medicin ska tas i dess bipacksedel.

Dosering

Om läkare inte ordinerat annat är detta den sedvanliga doseringen för Clonidinetabletter som tas mot klimakteriebesvär:

  • Vuxna kvinnor: 2 till 3 tabletter på 0,025 mg två gånger dagligen.

För Clonidine som dryck, plåster eller injektionsvätska gäller andra doseringar. Läkare kan ordinera en avvikande dosering om det gäller behandling av åkommor som inte tillhör klimakteriet. Läs därför bipacksedeln innan du tar medicinen.

Biverkningar

En Clonidinebehandling kan innebära biverkningar, som exempelvis:

  • Slöhet, sömnighet, yrsel (särskilt under behandlingens inledningsfas);
  • Muntorrhet;
  • Mag- och tarmbesvär som minskad aptit, illamående, kräkning, diarré eller förstoppning.

Oftast försvinner biverkningarna snart. Har du ännu besvär efter flera veckor bör du rådfråga läkare. I bipacksedeln finner du en överblick av möjliga biverkningar.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Clonidine är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot clonidine eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av allvarliga hjärtrytmstörningar som gör att pulsen är låg.

Rådfråga läkare om du kan ta detta medel om du lider av annan åkomma eller tar mediciner. I bipacksedeln kan du läsa mer om kontraindikationer och växelverkningar.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Ta inte denna medicin om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar om inte läkare ordinerat detta. Detta läkemedel kan orsaka biverkningar som yrsel, matthet eller sömnighet. Bege dej inte ut i trafiken om du drabbas av detta. Alkohol kan framlocka eller förvärra Clonidines biverkningar. Inta helst ingen stark dryck under tiden du tar detta läkemedel.

Patientinformation
Tillbaka till toppen