Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Co-Diovan

Co-Diovan sänker blodtrycket. Detta läkemedel har dubbel verkan och därmed rejäl effekt. Om du vill göra en förfrågan på Co-Diovan, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Co-Diovan?

Co-Diovan sänker blodtrycket. Detta läkemedel har dubbel verkan och därmed rejäl effekt.

Om du vill göra en förfrågan på Co-Diovan, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen mot?

Är blodtrycket långvarigt lågt kan det vara skadligt för blodkärlen och organen. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar, och så även risken för hjärninfarkt eller hjärtattack. Co-Diovan sänker blodtrycket på två vis. Medicinen består av följande aktiva ämnen:

 • Valsartan, en angiotensin-II-receptorantagonist. Detta läkemedel vidgar blodkärlen så att blodtrycket sjunker.
 • Hydroklortiazid, ett kissmedel (diuretika) som ökar blodförlusten via njurarna. Även detta sänker blodtrycket.

Hur tas Co-Diovan?

Ta helst medicinen vid en fast tidspunkt på morgonen. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. Svälj tabletten otuggad med lite vatten. Har man glömt ta tabletten är det bara att fortsätta med det vanliga schemat. Dubblera aldrig en dos för att kompensera för en glömd tablett.

Dosering

Co-Diovan finns tillgängligt i olika styrkor. Läkaren vet vilken styrka som bäst passar besvären. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 1 tablett av ordinerad styrka om dan.

Läkaren kan komma att justera doseringen. Co-Diovan är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte av de biverkningar som läkemedel ibland kan medföra. De biverkningar som kan uppstå när man tar Co-Diovan är bland andra:

 • Yrsel;
 • Utmattning;
 • Huvudvärk;
 • Hosta;
 • Suddig syn;
 • Öronsusningar;
 • Pirr.

Uppge för läkare eller apotekare om dessa biverkningar, eller andra som inte nämns i bipacksedeln, uppstår.

När ska man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Co-Diovan lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot de aktiva ingredienserna valsartan eller hydroklortiazid eller annat av medicinens hjälpämnen;
 • Överkänslighet mot andra mediciner med sulfonamider som grund;
 • Allvarlig njuravvikelse, att njurarna inte producerar urin eller att man har en konstgjord njure;
 • Dålig leverfunktion eller gikt;
 • Icke medicinskt behandlad kalium-, natrium eller kalciumavvikelse i blodet;
 • Diabetes eller dålig njurfunktion som behandlas med medicin baserad på aliskiren.

I bipacksedeln finns en utförlig översikt av dessa och andra kontraindikationer och anmärkningar. Uppge övrigt medicinintag under läkarkonsultationen då vissa läkemedel har växelverkan med Co-Diovan.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid bör inte ta Co-Diovan, särskilt inte om graviditeten varat längre än 3 månader. Läkemedlet kan göra fostret stor skada. Ammande kvinnor avråds från att ta Co-Diovan. Co-Diovan kan ibland orsaka yrsel. Den som drabbas bör ej bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förstärka Co-Diovans effekt och därmed framlocka eller förvärra biverkningar.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen