Meny

Combivent

Combivent är en luftvägsutvidgare. Denna inhaleringsmedicin innehåller ipratropium och salbutamol, två ämnen som upphäver kramp i luftvägarna. Besvär såsom andnöd och hosta minskar därigenom. Om du vill göra en förfrågan på Combivent, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Combivent?

Combivent är en luftvägsutvidgare. Denna inhaleringsmedicin innehåller ipratropium och salbutamol, två ämnen som upphäver kramp i luftvägarna. Besvär såsom andnöd och hosta minskar därigenom.

Om du vill göra en förfrågan på Combivent, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkarna ordinerar Combivent mot besvär som följd av COPD (KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Vid denna sjukdom är luftvägarna permanent skadade. Detta förorsakar besvär såsom andnöd och hosta. Combivent innehåller mediciner som minskar kramp i luftvägarna. Härigenom vidgas luftväggarna, det går lättare att andas och hostan minskar. Combivent innehåller en kombination av två olika luftvägsutvidgare. Denna medicin är därför lämplig för personer där endast en luftvägsutvidgare inte ger tillräcklig hjälp.

Hur används Combivent?

Combivent är en inhaleringsmedicin. Du använder detta medel i kombination med en nebulisator. Gör nebulisatorn klar för användning enligt instruktionerna och tillsätt 1 ampull Combivent i apparatens medicinkammare. Använd sedan nebulisatorn såsom din läkare har ordinerat. Rengör nebulisatorn efter användning. Använd Combivent så ofta som möjligt spritt över dagen. Ger Combivent inte den önskade effekten, kontakta då läkaren. I bipacksedeln finns ytterligare information om användning av denna medicin.

Dosering

Combivent finns i förpackningar med 60 ampuller för engångsbruk. Om inte läkaren ordinerar annorlunda, är den vanliga doseringen:

 • Vuxna: inhalera innehållet av en ampull tre till fyra gånger om dagen med hjälp av en nebulisator.

Combivent är inte lämpligt för barn under 18 år. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Även om de flesta människor tål det här läkemedlet, kan det ibland uppstå biverkningar vid behandling med Combivent. Biverkningar som ibland uppträder är bland annat: [u]

 • Hjärtklappningar;
 • Nervositet;
 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Skakningar;
 • Torr mun;
 • Irritation i halsen;
 • Illamående.

Rådgör med läkaren om du lider av ett av dessa eller andra besvär. Fråga även om du upplever biverkningar som inte står med i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Combivent är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inhaleringsmedicinen inte om du:

 • Är överkänslig för ipratropium, salbutamol eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Är överkänslig för andra ämnen som kan härledas från atropine;
 • Lider av vissa hjärtåkommor (hypertrofiska obstruktiva kardiomyopati eller tachyaritmi).
 • I bipacksedeln står angivet när du måste vara extra försiktig med att använda denna medicin. Combivent kan ha en växelverkan med andra mediciner. Läkaren vet vilka mediciner det handlar om. Uppge eventuellt vid din läkarkonsultation om du använder andra mediciner eller om du har hälsobesvär.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Combivent får endast användas enligt läkarordination vid graviditet eller amning. Combivents biverkningarna kan påverka reaktionsförmågan. Delta inte i trafiken om du har besvär av yrsel eller om du ser suddigt. Det gäller inga varningar angående alkoholbruk.

Tillbaka till toppen