Meny

Combodart (Duodart)

Combodart (Duodart) är ett kombinationsläkemedel som används för att behandla män med BPH (benign prostatahyperplasi), även kallat godartad prostataförstoring. Dess aktiva ämnen är dutasterid (5-alpha-reduktashämmare) och tamsulosin (alfablockerare). Detta läkemedel hämmar produktionen av hormonet dihydrotestosteron (DHT), vilket gör att prostatan förminskas. Combodart (Duodart) lindrar kissningsproblem som exempelvis svårighet att kissa, att behöva kissa alltför ofta eller för svag kisstråle.

Vad är Combodart (Duodart)?

Combodart (Duodart) är ett kombinationsläkemedel som används för att behandla män med BPH (benign prostatahyperplasi), även kallat godartad prostataförstoring. Dess aktiva ämnen är dutasterid (5-alpha-reduktashämmare) och tamsulosin (alfablockerare). Detta läkemedel hämmar produktionen av hormonet dihydrotestosteron (DHT), vilket gör att prostatan förminskas. Combodart (Duodart) lindrar kissningsproblem som exempelvis svårighet att kissa, att behöva kissa alltför ofta eller för svag kisstråle.

Vad tas denna medicin mot?

Combodart (Duodart) används för att behandla män med godartad prostataförstoring (BPH). En förstorad prostata orsakas ofta av överproduktion av hormonet dihydrotestosteron (DHT). Kissningsproblem, exempelvis att ha svårt att kissa eller att behöva kissa ofta, är följder av en utvidgande prostata. En utvidgande prostata kan även orsaka en långsammare och svagare urinstråle. Om den inte behandlas riskerar urinstrålen att helt uppföra. Detta besvär kallas även akut urinretention. Combodart (Duodart) tas för att åtgärda dessa kissningsproblem.

Hur tas Combodart (Duodart)?

Ta Combodart (Duodart) en gång dagligen, alltid en halvtimma efter måltid. Det spelar ingen roll om det är frukost, middag eller kvällsmat - men gör det efter samma måltid varje dag. Svälj kapseln i sin helhet med lite vatten. Ifall du missat en dosering bör du inte fördubbla doseringen vid nästa tillfälle utan istället invänta nästa sedvanliga doseringstillfälle. Avsluta inte medicineringen abrupt, utan följ din läkares instruktion om detta.

Dosering

Den brukliga doseringen är en kapsel dagligen, en halvtimma efter samma måltid varje dag.

Biverkningar

Combodart (Duodart) kan medföra biverkningar, som exempelvis:[ul][li] Yrsel. [/li] [li] Huvudvärk. [/li] [li] Eksem. [/li] [li] Förminskad sexlust. [/li] [li] Utlösningsproblem. [/li] [li] Impotens. [/li][/ul]I bipacksedeln finns en fullständig översikt av biverkningar.

När kan detta läkemedel inte tas?

Ta inte Combodart (Duodart) i följande fall:[ul] [li] Om du är överkänslig mot dom aktiva ämnena dutasterid eller tamsulosin. [/li] [li] Om du har lågt blodtryck. [/li] [li] Om du lider av en svår leversjukdom. [/li][/ul]

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Gravida kvinnor bör undvika att komma i kontakt med Combodart (Duodart). Läcker en kapsel absorberas innehållet av huden och kan komma att skada embryot. Använd alltid kondom vid sexuell aktivitet då Combodart (Duodart)s innehållsämnen kan återfinnas i sperman och kan vara till nackdel för havandeskapet.Denna medicin kan orsaka yrsel. Bege dej inte ut i trafiken om du drabbas av detta. Drick måttligt med alkohol, då alkoholintag kan förstärka biverkningarna.
Tillbaka till toppen