Meny

Competact

Competact är en medicin som sänker blodets glukoshalt (sockerbilden). Detta läkemedel består av två aktiva ämnen: Metformin, som gör så att musklerna och levern tar upp mer glukos; Pioglitazon, som främjar kroppscellernas glukosupptag och förebygger att levern släpper ut för mycket glukos i blodet. Competacts kombinering av dessa mediciner gör så att blodsockerbilden sjunker. Om du ävill göra en förfrågan på Competact, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Competact?

Competact är en medicin som sänker blodets glukoshalt (sockerbilden). Detta läkemedel består av två aktiva ämnen:

 • Metformin, som gör så att musklerna och levern tar upp mer glukos;
 • Pioglitazon, som främjar kroppscellernas glukosupptag och förebygger att levern släpper ut för mycket glukos i blodet.

Competacts kombinering av dessa mediciner gör så att blodsockerbilden sjunker.

Om du ävill göra en förfrågan på Competact, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen för?

Competact ordineras patienter med diabetes mellitus typ 2: en sorts sockersjuka där levern och musklerna är mindre känsliga för insulin, vilket gör så att blodets glukoshalt stiger. För hög blodsockerhalt ger besvär såsom törst, trötthet, suddig syn och kissnödighet. Dessutom kan för hög blodsockerhalt skada organen. Competact sänker blodsockerhalten och lindrar de symtom som typ 2-diabetes medför.

Hur använder du Competact?

Competacttabletter ska sväljas hela med lite vatten. För att undvika bukbesvär kan detta läkemedel tas under eller strax efter måltid. Har du glömt att ta Competact kan du ändå göra det, såvida det inte snart är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos av Competact för att kompensera för en utebliven.

Dosering

Competact erbjuds i en förpackning med 56 tabletter. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen följande:

 • Vuxna: 1 tablett två gånger om dan.

Läkaren avgör hur länge medicinen behöver tas. Avvik inte från föreskriven dosering.

Biverkningar

Den som tar Competact kan ibland drabbas av biverkningar. Detta läkemedels kända biverkningar är bland andra:

 • Bukbesvär såsom illamående, magknip, diarré, fisighet. Dessa besvär försvinner inom några dar;
 • Förändrad aptit, smakavvikelser;
 • Suddig syn - detta beror på att ögonen behöver vänja sig vid blodets sänkta glukoshalt. Denna biverkning försvinner efter en kort tid.

Läs mer om övriga biverkningar och anmärkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda denna medicin?

Detta läkemedel är inte lämpat för alla. Ta inte Competact om du exempelvis:

 • Är överkänslig mot pioglitazon, metformin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Besväras (har besvärats) av hjärtsvikt eller nyligen har drabbats av hjärtattack;
 • Lider av svåra blodomloppsproblem;
 • Dricker mycket alkohol;
 • Lider av diabetisk ketoacidos, urinvägscancer, njurproblem eller en svår infektion.

Rådfråga läkaren om du kan ta Competact ifall du lider av andra hälsoproblem eller tar mediciner. Läs mer om kontraindikationer i bipacksedeln.

Graviditet och amning/bilkörning/alkohol

Competact ska inte tas under graviditet eller amning om detta inte ordinerats av läkare. Competact påverkar inte reaktionsförmågan, men kan orsaka tillfälliga ögonbesvär. Bege dig inte ut i trafiken om du inte ser bra. Alkohol kan ha inverkan på blodsockerbilden och sänka denna (hypo). Dessutom kan alkohol och denna medicin i kombination orsaka mjölksyreförgiftning. Detta är en svår biverkning som innebär kräkning, diarré och tillochmed svimning. Drick måttligt eller ingen alkohol för att undvika detta.

Patientinformation
Tillbaka till toppen