Condyline

Condyline är en baddningsvätska för behandling av genitala vårtor. Det verksamma ämnet podofyllotoxin hämmar tillväxten av hudceller och dödar viruset som förorsakar vårtorna. På så sätt försvinner vårtorna efter ett antal (4 till 6) veckor.

Vad är Condyline?

Condyline är en baddningsvätska för behandling av genitala vårtor. Det verksamma ämnet podofyllotoxin hämmar tillväxten av hudceller och dödar viruset som förorsakar vårtorna. På så sätt försvinner vårtorna efter ett antal (4 till 6) veckor.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver detta läkemedel vid genitala vårtor: små blomkålsliknande bobbor på huden av penis, vagina, blygdläppar eller anus. Dessa vårtor uppstår genom ett smittsamt virus som överförs via oskyddad sexuell kontakt. Genitala vårtor är då också en sexuellt överförbar åkomma (STI), eller könssjukdom. Condyline kan för övrigt också användas för att behandla andra godartade knölar på huden.

Hur använder du Condyline?

Använd Condyline alltid på en ren, torr hud. Skydda huden runt vårtorna eventuellt med lite vaselin eller zinksalva för att undvika irritation. Lägg sedan på baddningsvätskan på vårtorna med ett av de medlevererade appliceringsplåstren. Låt vätskan torka ordentligt. Tvätta dina händer direkt efter appliceringen och släng plåstret. Lägg inte på vätskan över stora delar av slemhinnorna och undvik kontakt med ögonen.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, ska Condyline användas som följer:

  • Badda med vätskan under tre dagar två gånger dagligen. Denna kur kan eventuellt upprepas varje vecka, med en maximal tid av 5 veckor.

Condyline är inte lämplig att användas för barn. Läs för användning i bipackssedeln.

Biverkningar

Du kan vid användning av Condylin få besvär av biverkningar, såsom:

  • En svidande, stickande känsla efter påstrykningen av vätskan. För det mesta försvinner detta efter ett tag;
  • Från den andra dagen: ont, rodnad och småsår på de baddade vårtorna. Detta är ett tecken på att medicinen börjar verka. Har du efter ett par dagar fortfarande besvär av dessa biverkningar, rådfråga då läkaren.

I bipackssedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Condyline är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna baddningsvätska om du:

  • Är överkänslig för podofyllotoxin eller ett av de additiva ämnena;
  • Behandlas med ett annat medel som innehåller podophyllin;
  • Är gravid eller ammar.

För denna produkt finns det inga kända växelverkningar med andra läkemedel. Uppge vid din förfrågan dock alltid vilken annan medicinering du använder så att läkaren kan ta hänsyn till det.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Det verksamma ämnet i detta läkemedel är skadligt för en (ofödd) baby. Använd Condyline därför inte om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar. Läkaren kan eventuellt skriva ut en annan medicin åt dig. För detta läkemedel gäller inga varningar vad beträffar bilkörning och användning av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen