Meny

Cyclo-Progynova

Cyclo-Progynova innehåller estradiol och norgestrel: avledda former av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Denna medicin tillämpas som hormone replacement therapy (HRT) för kvinnor i klimakteriet. Cyclo-Progynova kan uteslutande fås på recept.

Vad är Cyclo-Progynova?

Cyclo-Progynova innehåller estradiol och norgestrel: avledda former av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Denna medicin tillämpas som hormone replacement therapy (HRT) för kvinnor i klimakteriet. Cyclo-Progynova kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Cyclo-Progynova föreskrivs som behandling vid diverse övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • (Natt)svettning;
 • Sömnproblem;
 • Torr vagina, torra ögon och/eller mun;
 • Humörsvängningar, ångest eller depression;
 • Mindre lust att ha sexuellt umgänge;
 • Benskörhet.

Kvinnor i klimakteriet får besvär av dessa eller andra övergångsbesvär som följd av en sjunkande östrogenhalt. Estradiol i Cyclo-Progynova verkar som östrogentillägg, varigenom besvären avtar. Norgestrel har tillfogats för att skydda livmodern för biverkningar. Denna medicin är avsedd för kvinnor i klimakteriet som inte har fått livmodern bortopererad.

Hur använder du Cyclo-Progynova?

Cyclo-Progynova levereras i kartor med 21 tabletter. Kartan innehåller 11 vita tabletter (estradiol). Dessa tabletter sväljer du först. Sedan fortsätter du med de 10 ljusbruna tabletterna (estradiol och norgestrel). När kartan är tom, följer en stoppvecka på sju dagar. Under denna vecka uppträder en bortfallsblödning. Efter sju dagar börjar du igen med en ny karta. Cyclo-Progynova är försedd med en praktisk kalender. Då glömmer du mindre fort att inta en tablett. I bipacksedeln läser du mer om användningen av detta läkemedel.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Cyclo-Progynova som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett under tre veckor, följd av en stoppvecka.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Under behandlingen med Cyclo-Progynova kan du uppleva biverkningar, såsom:

 • Ömmande bröst;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Mellanblödningar eller tilltagande vaginala flytningar;
 • Humörsvängningar.

Rådgör med läkaren om du har mycket eller långvariga besvär av dessa eller andra biverkningar. Läs före användning bipacksedeln till denna medicin. I denna står det bl.a. att hormonell ersättningsterapi ger en lätt ökad risk för allvarliga åkommor såsom cancer och trombos.

När får du inte använda detta läkemedel?

Cyclo-Progynova är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för estradiol, norgestrel eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av en blodpropp (trombos), en leveråkomma, bröstcancer eller andra former av cancer som reagerar på östrogen;
 • Lider av en allvarlig njuråkomma eller blodsjukdom, eller om du har besvär av vaginala blödningar eller en onormal tillväxt av livmoderslemhinnan.

Har du en annan åkomma, då kan läkaren tala om för dig om Cyclo-Progynova är lämplig för dig. Vid en läkarkonsulation måste du alltid uppge vilka andra mediciner du använder. Dessa kan ha en växelverkan med Cyclo-Progynova.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Finns det chans att du fortfarande är fruktsam, använd då inte Cyclo-Progynova om du är gravid eller ammar. Obs.: denna medicin är inte något p-piller. Använd om det är nödvändigt ett kompletterande preventivmedel. Cyclo-Progynova har inte något inflytande på din bilkörning. Det finns inga varningar för denna medicin vad beträffar användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen