Meny

Daktacort

Daktacort är ett antisvampmedel. Krämen innehåller två aktiva ämnen: Miconazolnitrat, en medicin som dödar svamp på huden, samt; Hydrokortison, ett svagverkande binjurebarkhormon som lindrar klåda, smärta och svullnader. Daktacort är endast tillgängligt mot recept.

Vad är Daktacort?

Daktacort är ett antisvampmedel. Krämen innehåller två aktiva ämnen:

  • Miconazolnitrat, en medicin som dödar svamp på huden, samt;
  • Hydrokortison, ett svagverkande binjurebarkhormon som lindrar klåda, smärta och svullnader.

Daktacort är endast tillgängligt mot recept.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Daktacort vid svampinfektioner i huden i samband med klåda eller smärta. Salvan hjälper exempelvis mot kliande fotsvamp - en åkomma där fothuden blir röd och flagnar. Ibland medför fotsvampen vattniga bölder eller blåsor och stank. Fotsvamp förekommer oftast mellan fjärde och femte tån, men kan även uppstå på andra ställen. Daktacort dödar svampen som orsakar infektionen och lindrar dessutom klådan och smärtan.

Hur använder du Daktacort?

Tvätta och torka av huden och avlägsna eventuella lösa flagor innan du applicerar Daktacort. Smörj in medicinen på och runt den angripna huden och tvätta händerna efteråt. Se till att inte få krämen i ögonen. Det aktiva ämnet hydrokortison ska inte användas för länge i sträck. Daktacort ordineras oftast att användas tillfälligt, under maximalt 10 dar. När klådan väl försvunnit kan du gå över till en kräm som endast innehåller miconazolnitrat och kan användas längre.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den vanligaste doseringen av Daktacort:

  • Vuxna och barn: smörj in det angripna området en till två gånger per dag under 5 till 10 dar.

Läkaren avgör hur länge du behöver ta detta läkemedel. Läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Läkemedel kan ibland medföra biverkningar, även om inte alla drabbas. Tar man Daktacort kan bland andra följande biverkningar uppstå:

  • Hudirritation på stället där produkten applicerats - exempelvis en brännande, stickande känsla eller klåda.

Kontakta läkare ifall du drabbas svårt av dessa eller andra biverkningar. Du kan läsa mer i ämnet i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Daktacort är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot miconazolnitrat, hydrokortison eller annat förekommande hjälpämne.

Ta inte Daktacort för att behandla andra hudåkommor än kliande eller smärtsamma svampinfektioner. Daktacort kan hamna i växelverkan med andra mediciner. Ange under din konsultation vilka övriga läkemedel du använder, så att läkaren kan ta med detta i sin bedömning.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Rådfråga läkare om du kan använda Daktacort ifall du är gravid eller ammar. Detta läkemedel påverkar inte din trafiklämplighet. Denna medicin har inga varningar gällande alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen