Meny

Dermacort

Dermacort är en inflammationshämmande kräm. Det verksamma ämnet hydrokortison är ett svagverkande binjurebarkshormon (kortikosteroid). Detta läkemedel minskar hudbesvär såsom klåda, utslag, fjällning och svullnad.

Vad är Dermacort?

Dermacort är en inflammationshämmande kräm. Det verksamma ämnet hydrokortison är ett svagverkande binjurebarkshormon (kortikosteroid). Detta läkemedel minskar hudbesvär såsom klåda, utslag, fjällning och svullnad.

Vad används medicinen för?

Dermacort används vid hudåkommor där det är tal om klåda, fjällning, svullnad och/eller rodnad i huden. Dermacort hjälper till exempel vid eksem, Sebboroiskt eksem och hudutslag till följd av en allergisk reaktion eller insektsbett. Det verksamma ämnet i Dermacort är inflammationshämmande och ser till att blodkärlen i huden vidgas. Härigenom minskar hudirritation och huden kan läka. Klådan försvinner i allmänhet inom några timmar. Det kan dröja några dagar innan de andra hudbesvären minskar.

Hur används Dermacort?

Smörj in ett tunt lager av krämen på en ren, torr hud. Behandla bara de angripna ställena och massera lätt in krämen tills den sugs upp av huden. Tvätta händerna direkt efter användning. Se till att krämen inte kommer i ögonen eller på ögonlocken. Vänta minst 30 minuter efter applicering innan du använder andra hudvårdsprodukter, medicinalkrämer eller salva. Se till att den behandlade huden inte blir våt de första 30 minuterna för att förebygga att krämen spolas av. Täck helst inte med förband, om inte läkaren rekommenderar det. I början ska Dermacort användas dagligen. Så fort besvären minskar, kan du trappa ner användningen av denna medicin. I bipacksedeln hittar du mer information om användning av Dermacort.

Dosering

Demacort finns i förpackningar på 15 gram. Om inte läkaren ordinerar annorlunda, är den vanliga doseringen:

  • Vuxna och barn från och med 10 år: smörj in ett tunt lager av krämen på den angripna huden en till två gånger dagligen.

Använd Dermacort inte längre än 7 dagar i sträck utan läkarordination. Rådgör med läkaren om du inte märker någon förbättring efter några dagar. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Dermacort kan ibland förorsaka biverkningar, även om inte alla får besvär av dem. Biverkningar som kan uppstå är bland annat:

  • Hudirritation (rodnad, brännande känsla, klåda) på ställen där produkten applicerats;
  • Huden kan bli tunnare;
  • Pigmentförlust på den behandlade huden.

Rådfråga läkaren om du har besvär av svåra och långvariga biverkningar. I bipacksedeln finns en översikt av eventuelle biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Dermacort är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna hormonkräm:

  • Om du är överkänslig för hydrokortison eller ett av de andra använda hjälpämnena;
  • På en skadad hud;
  • På huden i ansiktet, runt ögonen och på eller runt könsorganen och analöppningen;
  • Vid hudåkommor som förorsakas av virus, bakterier, mögel, eller parasiter.

I bipacksedeln hittar du mer information om kontraindikationer.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Dermacort endast i överläggning med läkaren om du är gravid eller ammar. Det gäller inga varningar angående bilkörning eller alkoholbruk för denna produkt.

Tillbaka till toppen