Dermovate (Dermovat)

Dermovat är ett hormonpreparat för användning på huden. Salva, kräm och lotion innehåller klobetasol, ett kortikosteroid (binjurebarkhormon). Denna medicin lindrar symptomen som hör till diverse hudåkommor, såsom fjällning, svullnad, röd hud och klåda. Dermovat salva kan inte köpas receptfritt.

Vad är Dermovate (Dermovat)?

Dermovat är ett hormonpreparat för användning på huden. Salva, kräm och lotion innehåller klobetasol, ett kortikosteroid (binjurebarkhormon). Denna medicin lindrar symptomen som hör till diverse hudåkommor, såsom fjällning, svullnad, röd hud och klåda. Dermovat salva kan inte köpas receptfritt.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver en behandling med Dermovat salva vid vissa hudåkommor, såsom:

  • Psoriasis, en hudsjukdom, som kännetecknas av att huden blir tjockare och röd, ofta i kombination med silverfärgad
  • Lupus erythematosus, en åkomma som är förenad med röda fläckar och överkänslighet för solljus.
  • Vissa former av eksem;

Dermovate (Dermovat) kan inte bota dessa hudsjukdomar, men lindrar hudåkomman varigenom besvären minskar eller försvinner.

Hur använder du Dermovate (Dermovat)?

Dermovate (Dermovat) kan fås som salva, kräm och lotion. Läkaren vet vilken variant som passar bäst vid dina besvär. Salvan och krämen ska du lägga på i ett tunt skikt på de angripna ställena. I bipacksedeln läser du hur mycket kräm eller salva du ska använda. Tvätta genast dina händer efter användning och se till att medicinen inte kommer i ögonen. Lotionen är avsedd för användning på (hårig) huvudhud. Använd lotionen alltid på torrt hår. Lotionen är lättantändlig. Använd den därför inte i närheten av öppen eld och använd inte en hårtork.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Dermovate (Dermovat) som följer:

  • Vuxna och barn från 1 år: behandla de angripna ställena en- till två gånger om dagen med kräm, salva eller lotion.

Så snart som besvären avtar, kan du lägga på produkten mindre ofta. Använd medicinen så kort som möjligt och helst inte kontinuerligt. Om du har använt den ett antal dagar, är det bäst att stoppa med användningen av Dermovate (Dermovat) ett antal dagar. Små barn får bara använda detta läkemedel på strikt läkarordination. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Om du använder Dermovate (Dermovat), kan du få besvär av biverkningar, såsom:

  • Att den behandlade huden blir tunnare;
  • Synliga blodådror under huden;
  • Försenad utveckling av växten (hos barn).

Risken för (allvarliga) biverkningar blir större ju längre läkemedlet används. Rådgör med läkaren om du har mycket obehag av besvären. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Använd inte denna medicin för hudåkommor som läkemedlet inte är avsett för (t.ex. akne, rosacea, en svampinfektion eller kliande hudutslag som inte är inflammerat): Dermovate (Dermovat) kan förvärra dessa åkommor. Detta läkemedel är inte lämpligt för människor som är överkänsliga för klobetasol eller ett av de använda hjälpämnena.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du gravid eller ammar du, använd då detta läkemedel endast i samråd med läkaren. Dermovate (Dermovat) har inget inflytande på din bilkörning och kan utan vidare kombineras med alkohol.

Köpa Dermovat receptfritt

Att köpa Dermovat på nätet bör göras med extrem försiktighet. Att köpa äkta Dermovat receptfritt går inte, då detta är ett receptbelagd läkemedel. Äkta Dermovat säljs inte receptfritt på apoteket.

Det är nämligen så att mycket falska läkemedel bjuds ut till försäljning på nätet. Dessa förfalskade läkemedel är illegala. Faran är att det inte finns någon kontroll av tillverkning och sammanställning. På så sätt kan de verksamma ämnena som använts vara bearbetade i oriktiga mängder och kan t.o.m. vara giftiga.

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en legitimerad läkare online och då du kan göra en förfrågan på Dermovate (Dermovat). Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig.

Enkelt, smidigt och diskret.

Patientinformation
Tillbaka till toppen