Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Desogestrel

Desogestrel är ett minipiller, ett p-piller baserat på ett progestagenhormon. Det verksamma ämnet med samma namn desogestrel förebygger en graviditet hos kvinnor i fertil ålder. Desogestrel är ett pålitligt preventivmedel och är lätt att använda.

Desogestrel är ett p-piller. Detta piller innehåller endast en hormonsort och är alltså inget kombinationspiller utan ett så kallat minipiller. Detta minipiller är lämpat för kvinnor som vill använda ett p-piller utan östrogen. Desogestrel får även användas av kvinnor som ammar.

Vad är Desogestrel?

Desogestrel är ett minipiller, ett p-piller baserat på ett progestagenhormon. Det verksamma ämnet med samma namn desogestrel förebygger en graviditet hos kvinnor i fertil ålder. Desogestrel är ett pålitligt preventivmedel och är lätt att använda.

När används Desogestrel?

Desogestrel har inflytande på fruktbarheten. Medlet gör att äggcellen inte mognar, varigenom ägglossningen uteblir. Strukturen på slemhinnan i livmoderhalsen ändras också. Därför kan sädescellerna inte nå fram till livmodern. Detta gör en graviditet så gott som omöjlig. Desogestrel är även lämpat för kvinnor som ammar och för kvinnor som av en eller annan orsak inte vill eller får inta östrogenhormoner.

Hur används Desogestrel?

Minipillret Desogestrel finns tillgängligt i pillerkartor. Varje karta innehåller 28 tabletter. P-pillret är pålitligast om du tar tabletterna enligt anvisningarna i bipacksedeln. Riktlinjerna för användning är:

 • Ta 1 tablett dagligen. På pillerkartans baksida står veckans dagar angivna. Så kan du direkt se vilken tablett du ska ta. Börja med den överensstämmande dagen i den översta raden på pillerkartan. Följ sedan pilen tills kartan är tom.
 • Börja med en ny pillerkarta direkt efter dagen du tog den sista tabletten. Ta alltså ingen stoppvecka (som är vanligt vid ett kombinationspiller).
 • Även om det inte är någon stoppvecka, får du i princip mens en gång per månad. Vid användning av minipillret kan menstruationerna dock bli mer oregelbundna och ibland till och med helt utebli.
 • Ta p-pillret dagligen vid (eller ungefär) samma tid, med eller utan mat.
 • Har du glömt p-pillret? Ta då tabletten ändå, såvida det nästan inte är dags för nästa piller. Om det inte är mer än 12 timmar senare som du tar Desogestrel är du skyddad mot en graviditet.
 • Tar du tabletten mer än 12 timmar senare, kan skyddet mot en graviditet vara mindre. Risken för det ökar om du glömmer pillret flera dagar i streck.
 • Har du inte tagit p-pillret under flera dagar? Använd då ett kompletterande ej hormonalt p-piller (såsom kondom) de följande 7 dagarna medan du fortfarande tar pillret dagligen.
 • Har du glömt pillret/pillren under första veckan på kartan och hade du samlag veckan innan? Då kan det ha hänt en befruktning. Rådgör med en läkare och uteslut en graviditet innan du tar minipillret igen.
 • Effekten av minipillret kan även minska om du kort efter att du tagit tabletten (inom 3 till 4 timmar) har besvär av magtarmstörningar. Följ i så fall samma råd som gäller om du glömt p-pillret.
 • Vill du börja med Desogestrel och har du inte använt något p-piller eller några andra hormonella preventivmedel under föregående tidigare period? Ta då den första tabletten den första dagen du har mens. Du är då direkt skyddad mot en graviditet.
 • Vill du byta till Desogestrel från ett annat piller eller en vaginalring eller från ett p-plåster? Ta då den första tabletten Desogestrel dagen efter att du tagit den sista tabletten av ditt tidigare p-piller (eller efter att ringen eller plåstret är borttagna). Även då är du skyddad direkt.

Ansluter inte bytet av Desogestrel direkt med det tidigare hormonala preventivmedlet? Eller börjar du inte på menstruationens första dag? Använd då ett kompletterande ej hormonellt preventivmedel (såsom kondom) de första sju dagarna som du använder Desogestrel för att förebygga en graviditet.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning av Desogestrel.

Vilka doseringar finns?

En tablett Desogestrel innehåller 75 mikrogram desogestrel. Den vanliga doseringen är:

 • Kvinnor i fertil ålder: 1 tablett dagligen.

Vilka är biverkningarna av Desogestrel?

Även om man vanligtvis tål minipillret, kan det ibland uppträda biverkningar vid användning av Desogestrel. Biverkningar av detta preventivmedel är bland annat:

 • Migrän/huvudvärk;
 • Oregelbundna eller uteblivna menstruationer;
 • Akne;
 • Smärta i brösten, svullna eller ömma bröst;
 • Illamående;
 • Viktökning;
 • Stämningsväxlingar.

Vid användning av minipillret kan, i sällsynta fall, allvarliga biverkningar uppträda. Det gäller då bland annat en lätt ökad risk för vissa cancerformer och trombos. I bipacksedeln hittar du mer information om dessa och andra eventuella biverkningar. Har du besvär av biverkningar, kan du anmäla det till en läkare eller apotekare. Rådfråga en läkare direkt om du får allvarliga eller kraftiga biverkningar.

När får du inte använda Desogestrel?

P-piller baserade på desogestrel är inte något lämpat preventivmedel för alla kvinnor. Använd detta minipiller inte om du:

 • Är överkänslig mot desogestrel eller mot ett av hjälpämnena i tabletten (se bipacksedeln för en översikt över sammanställningen);
 • Lider av trombos (koagulation i blodkärl);
 • Lider av eller har lidit av gulsot eller av en allvarlig leveråkomma där leverfunktionen fortfarande inte är normal;
 • Lider av en cancerform vid vilken tumören är känslig för hormoner;
 • Har besvär av vaginala blödningar utan orsak.

Var extra försiktig med användning av Desogestrel i följande fall:

 • Du har eller har haft trombos eller bröstcancer;
 • Du lider av sockersjuka, levercancer, epilepsi eller tuberkulos;
 • Du har högt blodtryck;
 • Du lider eller har lidit av kloasma (pigmenfläckar).

Rådgör med en läkare om en av dessa punkter gäller för dig. En läkare eller apotekare vet om du kan använda Desogestrel i sådant fall. Ytterligare information om kontraindikationer och andra varningar hittar du i bipacksedeln

Kan Desogestrel användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel har en växelverkan med Desogestrel. Det gäller då följande läkemedel:

 • Vissa läkemedel mot epilepsi, hiv och tuberkulos;
 • Johannesört (ett kryddläkemedel mot depression);
 • Vissa medel mot högt blodtryck;
 • Vissa medel mot mag- tarmbesvär (aktivt kol);
 • Vissa medel mot mögel-, virus eller bakteriella infektioner.

Läs bipacksedeln för en fullständig översikt över läkemedel som har en växelverkan med minipillret Desogestrel. Använder du en av dessa läkemedel, i så fall kan läkaren tala om för dig om du dessutom kan ta minipillret.

Var kan jag köpa Desogestrel?

Minipillret Desogestrel finns att tillgå på ett apotek.

Kan jag köpa Desogestrel utan recept?

Du måste ha ett recept från en registrerad läkare för att kunna beställa Desogestrel.

Källor

Kollegium för bedömning av läkemedel. (2018, 1 december). Bipacksedel Desogestrel CF 0,075 mg, tabletter. Databas läkemedelsinformation. Rådfrågat den 11 maj 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,110353

Nederländska föreningen för farmaci. (utan datum). Minipiller med desogestrel. Apotheek.nl. Rådfrågat den 11 maj 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/minipil-met-desogestrel

Nederländska Husläkarsamfundet (NHG). (utan datum). Jag villa börja använda minipillret. Thuisarts.nl. Rådfrågat den 11 maj 2020, från https://www.thuisarts.nl/anticonceptiepil/ik-wil-minipil-gaan-gebruiken

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Desogestrel. FarmakoterapeutiskKompass. Rådfrågat den 11 juni 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/desogestrel#samenstelling

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen