Meny

Detrusitol

Detrusitol innehåller tolterodin, ett läkemedel som gör så att musklerna i blåsan slappnar av. På så sätt kan blåsan hålla fast mer urin innan behovet att urinera uppstår. Patienten behöver därför inte gå så ofta på toaletten för att urinera.

Vad är Detrusitol?

Detrusitol innehåller tolterodin, ett läkemedel som gör så att musklerna i blåsan slappnar av. På så sätt kan blåsan hålla fast mer urin innan behovet att urinera uppstår. Patienten behöver därför inte gå så ofta på toaletten för att urinera.

För vad används det?

Detrusitol föreskrivs vid trängningsinkontinens: en viss form av urininkontinens där det är fråga om en överaktiv blåsa. Genom att musklerna i blåsan drar sig samman för fort och oväntat, måste patienten ofta urinera i små mängder. Även oönskad urinförlust förekommer. Då Detrusitol påverkar muskelspänningen i blåsan, kan detta medel hjälpa att minska besvären av trängningsinkontinens (även känt som urge-inkontinens).

Hur använder du Detrusitol?

Detrusitol kan fås som tabletter som ska sväljas i sin helhet med lite vatten. Välj en fast tidpunkt. Om du får mag-tarmbesvär, kan du inta Detrusitol med lite föda. Detrusitol är avsett för behandlingen av trängningsinkontinens. Denna medicin har inte någon effekt vid andra former av urin-inkontinens, såsom inkontinens vid ansträngning (urinförlust vid vissa rörelser, hosta eller nysning). Om du inte märker någon förbättring efter fyra veckor, då är denna medicin antagligen inte lämplig för din åkomma. Rådfråga i så fall läkaren.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen till att börja med som följer:

  • Vuxna: En gång om dagen 2 till 4 mg.

Läkaren avgör hur länge du ska fortsätta att använda detta medel. Har du glömt att inta Detrusitol? Då kan du göra det ändå. Följ härvid anvisningarna på bipacksedeln. Inta aldrig en dubbel mängd Detrusitol för att kompensera den glömda dosen.

Biverkningar

Användningen av Detrusitol kan ge biverkningar, fastän inte alla får besvär av detta. De biverkningar som har uppgetts av detta läkemedel, är bl.a.:

  • Mag-tarmbesvär. Om du får besvär av detta, är det bäst att inta medicinen under måltiden;
  • Yrsel, slöhet, sömnighet, suddig syn;
  • Torr mun;
  • Huvudvärk.

Rådfråga bipacksedeln om övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Det är inte mycket känt om inflytandet av Detrusitol på (ofödda) bebisar. Användningen av detta läkemedel avråds därför vid graviditet och amning, om inte läkaren råder annorlunda. Detrusitol kan påverka din reaktionsförmåga. Se till att du inte kör några maskiner eller fordon om du har besvär av suddig syn, yrsel eller sömnighet. Alkohol förstärker biverkningar som yrsel och sömnighet. Var därför försiktig med konsumtion av alkohol eller drick inte alls så länge som du använder detta läkemedel.

Patientinformation
Tillbaka till toppen