Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Diane 35

 • Hjälper mot akne, håravfall och överdriven (ansikts-)hårväxt
 • Preventivmedel
 • Endast avsett för kvinnor

Om Diane-35

Diane-35 innehåller 2 olika könshormoner: cyproteronacetat (ett gestagen med anti-androgena egenskaper) och etinylestradiol (ett östrogen).

Diane-35 is är ett preventivmedel. Det används även som läkemedel av kvinnor med tillstånd som orsakas av manliga könshormoner, som t.ex:

 • Akne, framför allt svåra fall med fet hy och hudfjällning (seborroiskt eksem) eller inflammationer/knölar i huden (acne papulopustulosa/acne nodulocystica)
 • Håravfall på huvudet orsakat av manligt könshormon (androgenetisk alopeci)
 • Lindriga former av patologiskt överdriven ansikts- och/eller kroppshårväxt (hirsutism)

Cyproteron minskar effekten av manliga könshormoner varpå besvären lindras.

Långtidsbehandling med Diane-35 föreskrivs inte bara när det gäller att förhindra graviditet. Din läkare avgör hur länge du ska ta läkemedlet. Oftast handlar det om ett antal månader.

Användning

Diane-35 tas på samma sätt som andra kominationspiller:

 • Ta 1 tablett dagligen. Följ pilarna på kartans baksida.
 • Efter det att kartans 21 tabletter är slut kommer en tablettfri vecka (7 dagar när du inte tar någon tablett).
 • Under den tablettfria veckan får du en blödning.
 • Den 8:e dagen börjar du med en ny tablettkarta, även om blödningen inte har upphört.

Tabletten kan tas oberoende av måltider. Ta tabletten vid ungefär samma tid varje dag.

För stor mängd läkemedel/glömd tablett/sluta ta Diane-35

Har du tagit för många tabletter eller har ett barn råkat få i sig Diane-35? Kontakta då läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en tablett?

 • Upptäcker du ditt misstag inom 12 timmar kan du ta den glömda tabletten.
 • Har det gått mer än 12 timmar? Då avtar effekten hos Diane-35 som preventivmedel. Den minskade effekten beror på hur många tabletter du har glömt att ta och i vilken av cykelns veckor ditt misstag inträffade. Följ anvisningarna i bipacksedeln.

Observera: om du kräks eller får diarré kan det hända att de aktiva substanserna i Diane-35 inte tas upp ordentligt i kroppen. Om du kräks inom 3-4 timmar efter doseringstillfället ska du följa rådet som gäller för glömd tablett. Om du får kraftig diarré ska du rådgöra med din läkare.

Sluta ta Diane-35: sluta inte ta läkemedlet utan att först rådgöra med din läkare.

När ska Diane-35 inte användas?

Diane-35 får inte användas hur som helst. Använd inte detta läkemedel i följande situationer:

 • Om du har (eller har haft) en trombossjukdom med tromboser i benen, lungorna, hjärtat eller andra ställen i kroppen
 • Om du har (eller har haft) stroke/slaganfall (som orsakats av ett brustet blodkärl i hjärnan)
 • Om du har (eller har haft) symptom som kan varsla om förestående hjärtinfarkt (t.ex. angina pectoris eller bröstsmärtor) eller stroke/slaganfall (t.ex. en övergående ischemisk attack eller TIA)
 • Om du tidigare haft migrän i kombination med t.ex. besvär i ansiktet, talsvårigheter eller muskelsvaghet/domningar i någon kroppsdel
 • Om du har diabetes med skador på blodkärl i kroppen
 • Om du har (eller har haft) pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) i kombination med höga blodfetter
 • Om du har gulsot eller någon allvarlig leversjukdom
 • Om du har (eller har haft) en cancerform vars tillväxt kan påverkas av könshormoner (t.ex. bröstcancer eller cancer i underlivet)
 • Om du har (eller har haft) en godartad eller elakartad levertumör
 • Om du har vaginala blödningar utan känd orsak
 • Om du är (eller kan tänkas vara) gravid eller ammar
 • Om du är överkänslig mot något/några av innehållsämnena i Diane-35

Varningar och försiktighet

I vissa situationer är det viktigt med täta hälsokontroller om du tar Diane-35. Rådgör med läkare i följande situationer:

 • Om du är rökare
 • Om du är diabetiker
 • Om du är överviktig
 • Om du har högt blodtryck
 • Om du har någon defekt på hjärtklaffarna eller någon störning i hjärtrytmen
 • Om du har inflammation i någon ven (ytlig flebit) eller åderbråck
 • Om trombos, hjärtinfarkt eller stroke ligger i släkten
 • Om du har migrän
 • Om du har epilepsi
 • Om du själv eller någon av dina närmaste släktingar har (eller har haft) höga kolesterol- eller triglyceridvärden (fetthalt) i blodet
 • Om bröstcancer ligger i släkten
 • Om du har någon lever- eller gallblåsesjukdom
 • Om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
 • Om du har polycystiskt ovarialsyndrom
 • Om du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Om du har hemolytiskt uremiskt syndrom
 • Om du har någon sickelcellssjukdom
 • Om du har något tillstånd som för första gången uppstod under graviditet eller behandling med könshormoner (t.ex. nedsatt hörsel, porfyri, graviditetsherpes eller Sydenhams korea)
 • Om du har guldbruna pigmentfläckar (kloasma), särskilt i ansiktet. Undvik i så fall långvarig exponering för solljus eller ultraviolett strålning.
 • Om angioödem ligger i släkten – produkter som innehåller östrogen kan orsaka eller förvärra symptom hos angioödem. Kontakta omedelbart läkare om du får symptom som kan varsla om angioödem, såsom svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, svårigheter att svälja och/eller nässelfeber, eventuellt i kombination med andningssvårigheter.

I bipacksedeln hittar du mer information och varningar vad gäller användning av Diane-35.

Graviditet och amning

Diane-35 ska inte användas av kvinnor som är, kan tänkas vara eller vill bli gravida och kvinnor som ammar.

Andra läkemedel och Diane-35

Diane-35 kan interagera med vissa andra läkemedel. Läkemedlen kan påverka varandras effekt och preventivmedelseffekten hos Diane-35 kan minska. Läkemedlen i fråga är bl.a:

 • Läkemedel mot epilepsi (t.ex. lamotrigin, primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat och felbamat)
 • Läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifabutin och rifampicin)
 • Läkemedel mot HIV (t.ex. ritonavir och nevirapin)
 • Viss antibiotika (t.ex. griseofulvin, penicillin och tetracyklin)
 • Läkemedel som innehåller johannesört
 • Geneesmiddelen met ciklosporin

Tala med din läkare om du tar andra läkemedel (även receptfria sådana). Tala även om för andra läkare (t.ex. tandläkare) om du tar Diane-35. Läkare och apotekspersonal avgör hur länge du eventuellt bör komplettera med extra preventivmedel.

Biverkningar

Diane-35 kan orsaka biverkningar. Läkemedlet kan t.ex. ge följande besvär:

 • Mag-tarmbesvär
 • Viktökning
 • Huvudvärk/migrän
 • Depression eller andra humörsvängningar
 • Ömhet och svullnad i brösten
 • Vätskeretention
 • Minskad sexlust

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över samtliga möjliga biverkningar.

Användande av kombinationspiller (såsom Diane-35) har visat sig kunna öka risken för trombos och vissa cancerformer. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Besväras du av kraftiga eller allvarliga biverkningar ska du kontakta läkare. Det gäller även om dina biverkningar inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

De aktiva substanserna är cyproteronacetat och etinylestradiol. Varje tablett innehåller 2 mg cyproteronacetat och 0,035 mg etinylestradiol.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon 25000, magnesiumstearat, sukros, povidon 700000, makrogol 6000, kalciumkarbonat, talk, glycerol, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172) och montana-glykolvax.

Tillverkare av Diane-35 är:

Bayer Schering Pharma AG D-13342 Berlin
Tyskland

Bipacksedel

Lär igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Diane-35 kan laddas ner här.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen