Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Diane 35

Diane 35 är en medicin för behandling av omåttlig hårväxt och svåra varianter av akne hos kvinnor. Detta läkemedels aktiva ämnen är hormonerna cyproteron och etinylestradiol. Cyproteron har antiandrogyn verkan: det motverkar manliga hormoners effekt. Läkemedlet är receptbelagt. Obs: Dianette är samma sak som vad i Svenska är känt som Diane 35. Beställer du Diane 35 från ett anknutet apotek kommer du att få Dianette.

Vad är Diane 35?

Diane 35 är en medicin för behandling av omåttlig hårväxt och svåra varianter av akne hos kvinnor. Detta läkemedels aktiva ämnen är hormonerna cyproteron och etinylestradiol. Cyproteron har antiandrogyn verkan: det motverkar manliga hormoners effekt. Läkemedlet är receptbelagt. Obs: Dianette är samma sak som vad i Svenska är känt som Diane 35. Beställer du Diane 35 från ett anknutet apotek kommer du att få Dianette.

Vad tas medicinen för?

Diane 35 ordineras vid svåra varianter av akne (i kombination med underhudsinfektioner och fet hy) och omåttlig hårväxt hos kvinnor. Dessa besvär kan uppstå under påverkan av manliga hormoner. Diane 35 hämmar de manliga hormonernas effekt, vilket får besvären att minska drastiskt eller försvinna. Medicinens verkan utgår från kvinnliga könshormon och en biverkning är att det hämmar ägglossningen och gör det omöjligt för graviditet att uppstå i livmodern. Förr ordinerades därför Diane 35 även som preventionsmedel, men på grund av den förhöjda risken för biverkningar under långvarigt bruk görs detta inte längre.

Hur använder du Diane 35?

Diane 35 kommer i remsor på 21 tabletter. Varje dag tas 1 tablett fram tills dess att remsan är tömd. Därpå följer en pausvecka. Under den veckan uppstår en blodutsöndring. Efter pausveckan påbörjas en ny remsa. Oftast ordinerar läkare Diane 35 som en kur som varar flera veckor eller månader. Återkommer besvären efteråt kan läkaren eventuellt föreskriva en ny kur.

Dosering

Den gängse doseringen av Diane 35 är följande:

  • Vuxna kvinnor: 1 tablett vid en fast tidpunkt varje dag under tre veckors tid. Därefter följer en pausvecka på 7 dar. Upprepa samma cykel under resten av den ordinerade tiden.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Diane 35 förhindrar att graviditet uppstår. Denna biverkning upphör när medicinen slutat tas. Andra biverkningar som kan förekomma är bland andra:

  • Vaginal blodutsöndring utanför pausveckan;
  • Tolvfingertarmsbesvär;
  • Att vätska behålls;
  • Spända och/eller ömmande bröst;
  • Huvudvärk.

Rådfråga läkare ifall du drabbas av dessa eller andra biverkningar ofta eller långvarigt. I bipacksedeln finns mer information om biverkningarna, och även om att Diane 35 bland annat medför ökad rist för venös trombos.

När får du inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Diane 35 är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig för cyproteron, etinylestradiol eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider eller har lidit av förhöjd risk för att blodproppar bildas i blodkärlen (trombos) eller en hormonkänslig cancersort;
  • Har drabbats av slaganfall;
  • Lider av en leveråkomma, en åkomma i bukspottkörteln, förlamande migrän eller vaginala blödningar av okänt skäl.

Rådfråga läkare om du kan ta Diane 35 ifall du lider av andra hälsoproblem. Kombinera inte Diane 35 med preventionspiller. Ange ifall du tar andra mediciner för läkaren vid apoteksbeställningen. Diane 35 hamnar kanske i växelverkan med dessa läkemedel. I bipacksedeln finns en fullständig förteckning över kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Diane 35 ska inte tas av kvinnor som är eller vill bli gravida, eller som ammar. Det finns inga anmärkningar gällande trafiksäkerhet eller alkoholintag. Obs: Diane 35 ordineras enbart vid akne och urspårad hårväxt. Diane 35-pillret är inte ämnat som preventivpiller. Diane 35 kan nämligen förhöja risken för venös trombos, särskilt om pillret tas under kortare tid, ifall du röker eller är äldre än 35. Fast våra anknutna läkare är alerta när de ser över det medicinska frågeformuläret litar vi på att du sanningsenligt angett ifall du tillhör en riskgrupp. Är du på jakt efter ett alternativt preventivmedel till Diane 35 hänvisar vi till vår översikt av alla Preventivmedel. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) anser att den förhöjda risken för venös trombos inte överstiger de fördelar Diane 35 har för aknepatienter. Läs EMAs pressmeddelande här.

Patientinformation
Tillbaka till toppen