Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Dicuno

​​Dicuno innehåller diklofenak. Detta ämne tillhör smärtstillare ur gruppen NSAID (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, eller icke-steroida inflammationshämmande smärtstillare). Diklofenak gör att smärtretningarna inte når hjärnan så bra. Dessutom hämmar det inflammationsreaktionerna i kroppen och det sänker febern. Den smärtstillande verkan börjar efter ungefär en timma och verkar ungefär 6 timmar.​

​​Dicuno är en inflammationshämmande smärtstillare. Det verksamma ämnet diklofenak minskar smärta, sänker febern och minskar inflammationsreaktionerna. Dessa smärtstillare är inte lämpade för barn. Dicuno finns att tillgå i olika styrkor. ​

Vad är ​Dicuno​?

​​Dicuno innehåller diklofenak. Detta ämne tillhör smärtstillare ur gruppen NSAID (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, eller icke-steroida inflammationshämmande smärtstillare). Diklofenak gör att smärtretningarna inte når hjärnan så bra. Dessutom hämmar det inflammationsreaktionerna i kroppen och det sänker febern. Den smärtstillande verkan börjar efter ungefär en timma och verkar ungefär 6 timmar.​

När används ​Dicuno​?

​​Smärtstillare baserade på diklofenak rekommenderas vanligen om alvedon inte hjälper tillräckligt. Dessa verkar även bra vid inflammationer, framför allt i lederna. Dicuno kan till exempel användas vid följande åkommor: ​

 • ​​Reumatiska sjukdomar, såsom reumatisk artrit, gikt eller Bechterews sjukdom;​
 • ​​Ont i lederna, till följd av till exempel artros, en slemsäcksinflammation eller karpaltunnelsyndrom;​
 • ​​Migrän eller huvudvärk;​
 • Mensvärk;
 • ​​Muskelvärk;​
 • Tandvärk;
 • Njur- eller gallstenskolik;
 • Influensa eller förkylning.

Dicuno minskar smärtan och inflammationsreaktionerna såsom rodnad och svullnad. Det sänker även eventuell febern.

Hur används ​Dicuno​?

​​Dicuno finns att tillgå i tablettform. Riktlinjerna för användning är:​

 • ​​Svälj tabletterna utan att tugga sönder den.​
 • ​​Ta tabletten med rikligt med vatten.​
 • Ta tabletten helst på tom mage, det vill säga en halvtimme innan maten eller två till tre timmar efter maten.
 • Använd alltid en så låg dos som möjligt och använd dessa smärtstillare inte längre än nödvändigt.
 • Det verksamma ämnet diklofenak ökar risken för blödningar och/eller svullnader i mag-tarmkanalen. Risken är större hos personer som haft besvär av det tidigare, hos äldre och personer som äter blodförtunnande läkemedel. En läkare kan eventuellt skriva ut ett recept på ett magskyddande läkemedel.
 • Drick inte alkohol om du använder Dicuno. Alkohol irriterar magen, precis som diklofenak. Därigenom kan du få magbesvär snabbare.

Vilka doseringar finns?

​​Dicuno finns att tillgå i tablettform à 25 mg och 50 mg. De allmänna riktlinjerna för doseringen är: ​

 • ​​Vid värk och feber:​
  • Vuxna: börja med 25 mg en gång, därefter om så behövs 12,5 mg till 25 mg var fjärde till sjätte timma.
 • ​​Vid reumatisk artrit och artros:​
  • Vuxna: börja med 150 mg dagligen, fördelade över 2 till 3 gånger. Övergå sedan till en underhållsdosering à 75 till 100 mg dagligen, fördelade över 2 till 3 gånger.

Ta inte mer än 150 mg diklofenak per dygn.

Dicuno är lämpat för barn. Det kan gälla något annat doseringsråd vid andra åkommor. Rådgör med en läkare eller apotekare om den rätta doseringen.

Läs bipacksedeln för användning.

Vilka är biverkningarna av ​Dicuno​?

​​Smärtstillare baserade på diklofenak kan ibland ge biverkningar, till exempel:​

 • ​​Mag-tarmbesvär, däribland illamående, en uppkördhetskänsla, halsbränna, väderspändhet, diarré eller förstoppning;​
 • ​​Mag-tarmbesvär, blödningar i mag-tarmkanalen;​
 • ​​Huvudvärk;​
 • Yrsel;
 • Hudutslag.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du har besvär av allvarliga, kraftiga eller långvariga biverkningar.

När får du inte använda ​Dicuno​?

​​Det verksamma ämnet diklofenak är inte lämpat för alla. Ta inte Dicuno om du till exempel:​

 • ​​Är överkänslig mot diklofenak, mot andra NSAID-smärtstillare eller mot ett av hjälpämnena i tabletten (se bipacksedeln för en översikt över alla beståndsdelar);​
 • ​​Har en svulst eller blödning i magen eller i mag-tarmkanalen;​
 • ​​Fick mag-tarmbesvär eller besvär av mag-tarmsår eller -blödningar varje gång du använde NSAD-smärtstillare;​
 • Har (haft) problem med blodomloppet eller om du har störningar i blodbilden;
 • Benmärgen producerar mindre vita blodkroppar;
 • Lider av en allvarlig lever- eller njurfunktionsstörningar;
 • Vill bli gravid. Det verksamma ämnet diklofenak minskar fruktbarheten;
 • Är gravid. Diklofenak får i alla fall inte användas under graviditetens sista tre månader. Rådgör först med en läkare om du vill använda detta läkemedel under de första sex månaderna av graviditeten.

Ibland är det bättre att vara extra försiktig med användning av dessa smärtstillare. Det gäller tillexempel i följande situationer:

 • Du är äldre än 65 år;
 • Dy röker, har högt blodtryck och/eller för hög kolesterolhalt;
 • Du har diabetes;
 • Du har besvär av angina pectoris (smärtattacker i bröstet);
 • Du lider av colitis ulcerosa eller Crohns sjukdom;
 • Du lider av vissa långvariga luftvägsproblem. Till exempel hösnuva, astma eller kol;
 • Levern eller njurarna fungerar inte bra;
 • Du är kanske uttorkad, till exempel efter en stor operation eller på grund av diarré;
 • Du har en bindvävssjukdom, såsom Lupus Erythematosus;
 • Du har vattenkoppor;
 • Du vill amma. Det verksamma ämnet går delvis över i modersmjölken.

I bipacksedeln hittar du mer varningar vid användning av Dicuno. Rådgör med en läkare om du vill använda Dicuno i dessa fall.

Kan Dicuno användas i kombination med andra läkemedel?

Smärtstillare baserade på diklofenak har en växelverkan med ett antal andra läkemedel. Medicinerna kan därför ha för stark eller för svag effekt eller ge fler biverkningar. Dicuno har en växelverkan med bland annat:

 • Blodförtunnande mediciner som koagulerar blodet mindre snabbt;
 • Andra smärtstillare ur gruppen NSAID, såsom ibuprofen, naproxen och acetylsalisyra;
 • Vätskedrivande tabletter;
 • Mediciner ur gruppen betablockerare, angiotensin-II-blockerare och ACE-hämmare;
 • Vissa antidepressiva;
 • Vissa mediciner mot hiv;
 • Ciklosporin (ett immunundertryckande medel);
 • Metotrexat (ett medel mot bland annat cancer).

En fullständig översikt över alla läkemedel som har en växelverkan med Dicuno hittar du i bipacksedeln. En läkare eller apotekare vet hur du kan kombinera dessa läkemedel med Dicuno.

Var kan jag köpa Dicuno?

Dicuno finns att tillgå på ett (online) apotek.

Kan Jag köpa Dicuno utan recept?

Dicuno går att beställa i en låg dosering (25 mg) utan recept. För en högre dosering måste du ha ett recept från en läkare.

Källor

Nederländska föreningen för farmaci. (2020, 7 april). Diklofenak. Apotheek.nl. Rådfrågat den 1 juli 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/diclofenac#!

Vitabalans Oy. (2020, 5 februari). Bipacksedel Dicuno 25 mg, 50 mg. Läkemedelsverket. Rådfrågat den 1 juli 2020, från https://docetp.mpa.se/LMF/Dicuno film-coated tablet ENG PL_09001be68026ffb2.pdf

Nederländska vårdinstitutet. (utan datum). Diklofenak (systemtiskt). FK Online. Rådfrågat den 1 juli 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/diclofenac__systemisch_

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen