Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Diflucan

Diflucan är ett läkemedel som hjälper vid svamp- och jästinfektioner. Det verksamma ämnet fluconazol dödar vissa svampar och jästsorter genom att förstöra cellväggen. Denna medicin kan uteslutande erhållas genom beställning på recept

Vad är Diflucan?

Diflucan är ett läkemedel som hjälper vid svamp- och jästinfektioner. Det verksamma ämnet fluconazol dödar vissa svampar och jästsorter genom att förstöra cellväggen. Denna medicin kan uteslutande erhållas genom beställning på recept

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Diflucan vid vaginala svampinfektioner (Candida albicans). Dessutom används denna medicin vid svampinfektioner i munhålan (torsk), svalget, matstrupen, mag-tarmkanalen eller vid andra invändiga jäst- eller svampinfektioner. En vaginal svampinfektion känner du igen på en tilltagande vaginal flytning (vit flytning), men kan också ge besvär som klåda i vaginan eller en kliande, svidande eller smärtsam känsla i blygdläpparna. Diflucan tas upp i blodet och verkar snabbt. Vanligtvis märker du inom två dagar en förbättring av besvären.

Hur använder du Diflucan?

Svälj kapseln Diflucan i sin helhet med tillräckligt mycket vätska. Om du inte klarar av detta, kan du öppna kapseln och blanda innehållet med t.ex. en matsked vaniljkräm eller äppelmos. Inta medicinen så mycket som möjligt vid en fast tidpunkt. Har du fått en kur föreskriven för flera dagar, fullfölj denna då helt och hållet. Är dina besvär efter sju dagar fortfarande inte mindre, rådfråga då läkaren.

Dosering

Om läkaren inte råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Diflucan för behandlingen av en vaginal svampinfektion som följer:

  • Kvinnor från 18 år: engångsbruk av 1 kapsel à 150 mg.

För andra åkommor ska läkaren föreskriva en annan dosering. Läs före användning bipacksedeln

Biverkningar

Ibland händer det att läkemedel ger biverkningar. De biverkningar som du eventuellt kan uppleva vid användningen av Diflucan är bl.a.:

  • Huvudvärk;
  • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, buksmärta eller diarré);
  • Yrsel;
  • Hudutslag på grund av överkänslighet, ibland förenat med röda fläckar eller en röd hud.

I bipacksedeln hittar du mer information om de möjliga biverkningarna. Har du mycket eller länge besvär av biverkningar, rådfråga då läkaren.

När får du inte använda detta läkemedel?

Diflucan är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta antisvampmedel om du:

  • Är överkänslig för fluconazol eller för andra mediciner av typen azoler (t.ex. mikonazol eller itraconazol);
  • Är överkänslig för ett av de använda hjälpämnena i kapslarna;
  • Är gravid;
  • Använder mediciner med namnet terfenadin eller cisaprid.

Överlägg med läkaren om du tryggt kan inta Diflucan om du har hälsoproblem såsom diabetes, epilepsi, en leveråkomma eller en störd njurfunktion. Diflucan har en växelverkan med olika läkemedel, såsom vissa sömnmedel, epilepsimediciner och kalciumhämmare. Läkaren vet vilka mediciner som det är bäst att undvika i kombination med Diflucan.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd helst inte Diflucan, eller uteslutande på inrådan av läkaren om du är gravid. Ammar du, överlägg då först med läkaren om du tryggt kan använda detta läkemedel.

Diflucan påverkar i princip inte din reaktionsförmåga. Skulle du ändå ha besvär av yrsel, ge dig då inte ut i trafiken.

Vid användning av Diflucan får du äta och dricka allt.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen