Meny

Dioderm

Dioderm är en kräm som minskar hudbesvär som är följden av eksem. Det verksamma ämnet hydrokortison är ett binjurebarkshormon (kortokosteroid). Dioderm tillhör därmed gruppen hormonkrämer. Om du vill göra en förfrågan på Dioderm, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Dioderm?

Dioderm är en kräm som minskar hudbesvär som är följden av eksem. Det verksamma ämnet hydrokortison är ett binjurebarkshormon (kortokosteroid). Dioderm tillhör därmed gruppen hormonkrämer.

Om du vill göra en förfrågan på Dioderm, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkarna ordinerar Dioderm vid eksem. Akut eksem hänger ihop med inflammerade, röda fläckar, klåda och hudutslag med svullnader, ibland med fuktinnehåll. Kroniskt eksem ger ofta besvär såsom en fjällande, torr eller förtjockad hud. Symptomen på eksem förorsakas av inflammationsreaktioner i huden. Dioderm undertrycker dessa reaktioner, varigenom huden blir smidig och lugn igen. Detta läkemedel är även lämpligt för barn och spädbarn.

Hur används Dioderm?

Smörj in ett tunt lager av krämen på de angripna ställena och gnid in krämen tills produkten sugs upp av huden. Tvätta händerna efter användning och se till att produkten inte kommer i ögonen. Använd alltid denna medicin så kort som möjligt. Så snart eksembesvären minskar, kan du applicera Dioderm mindre ofta, till exempel varannan dag. Läkaren kan ge råd om detta. Täck helst inte den behandlade huden med förband eller blöja (såvida inte läkaren rekommenderar detta): detta ökar risken för biverkningar.

Dosering

Läkaren ordinerar hur ofta och hur länge du ska använda denna medicin. De allmänna riktlinjerna för dosering är:

  • Barn och vuxna: smörj in lite kräm i ett tunt lager på den angripna huden två gånger om dagen.

Använd Dioderm på spädbarn och små barn inte längre ån 7 dagar i sträck. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

De flesta människorna tål Dioderm utan problem. Någon enstaka gång kan biverkningar uppträda. Risken för detta ökar om du täcker de behandlade ställena, använder krämen långvarigt eller smörjer in medicinen på stora hudytor. Biverkningarna är bland annat:

  • Hudirritation på ställen där produkten applicerats;
  • Huden blir tunnare;
  • Striae (streckformade ärr på huden).

Rådgör med läkaren eller apotekaren om du får besvär av biverkningar. I bipacksedeln hittar du mer information om detta.

När får du inte använda detta läkemedel?

Dioderm är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna medicin:

  • Om du är överkänslig för hydrokortison eller ett av de använda hjälpämnena;
  • För att behandla andra hudåkommor såsom akne, mögelinfektioner eller rosacea;
  • På öppna sår.

Använder du andra mediciner? Läkaren vet om du kan kombinera dessa med Dioderm.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Dioderm om du är gravid eller ammar, såvida inte läkaren rekommenderar det. Dioderm påverkar inte körförmågan och har ingen växelverkan med alkohol.

Tillbaka till toppen