Diprosalic

Diprosalic är en smärtstillande medicin som undertrycker hudens inflammationsreaktioner. De två verksamma ämnena är: Betametason är ett kraftigt binjurebarkhormon (kortikosteroid), och Salicylsyra, en medicin som gör det yttersta hudlagret mjukare. Diprosalic kan endast fås mot läkarrecept.

Vad är Diprosalic?


Diprosalic är en smärtstillande medicin som undertrycker hudens inflammationsreaktioner. De två verksamma ämnena är:

 • Betametason är ett kraftigt binjurebarkhormon (kortikosteroid), och
 • Salicylsyra, en medicin som gör det yttersta hudlagret mjukare.


Diprosalic kan endast fås mot läkarrecept.

For vad används medicinen?


Läkare ordinerar Diprosalic mot olika hudåkommor som hör ihop med inflammationsreaktioner, däribland:

 • Psoriasis (en förtjockad, fjällig hud);
 • Eksem (kliande, röd hud, ofta med små bulor);
 • Vissa former av Lichen (röda fläckar på huden).


Det verksamma ämnet betametason minskar symptom som till exempel rodnad, förtjockning, smärta, kliande och fjällande. Den tillfogade salicylsyran gör att salvan tränger igenom det översta hudlagret bättre, så att effekten blir starkare.

Hur används Diprosalic?


Diprosalic finns som salva och i upplösbar form för hårbotten. Smörj in de angripna ställena med ett tunt lager och tvätta händerna efter. Använd inte medicinen i ansiktet eller på könsdelarna, om inte läkaren ordinerar det. Undvik kontakt med ögonen, ögonlocken och slemhinnorna. Hormonsalva får inte användas för länge i sträck. Så snart som besvären avtar, kan du applicera salvan mindre ofta, till exempel varannan dag eller ett par dagar i veckan. Använd inte mer än 30 till 60 gram kräm eller salva per vecka.

Använd upplösningen för hårbotten enbart på huvudskålen.

Dosering


Om inte läkaren ordinerar något annat, är den vanliga doseringen av Diprosalic:

 • Vuxna och barn: smörj in ett tunt lager en till två gånger om dagen på den angripna hårbotten.


Läkaren bestämmer hur länge du ska använda det här läkemedlet. Läs bipacksedeln innan användning.

Biverkningar


Om du använder mediciner, kan du ibland få biverkningar. Biverkningar som kan uppstå under behandlingen med Diprosalic är bland annat:

 • Den behandlade huden kan bli tunnare;
 • Fjällning och rodnad i huden runt munnen;
 • Striae (streckformade ärr) på den behandlade huden;
 • Minskad effekt av binjurebarken (vid långvarig användning).


Rådgör med läkaren om du har mycket besvär av dessa symptom eller om du upplever några biverkningar som inte står med i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?


Diprosalic är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för betametason, salicylsyra eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider av hudsjukdomen ichthyos (fiskfjällssjuka);
 • har en mycket tunn hud.


Använd Diprosalic inte för behandling av rosacea, akne, svampinfektion i huden, virala hudinfektioner, bakteriella hudinfektioner eller öppna sår.

Graviditet / körförmåga / alkohol


Använd bara Diprosalic enligt läkarordination när du är gravid eller ammar.

Denna medicin påverkar inte reaktionsförmågan. Du kan alltså delta i trafiken.

Du kan äta och dricka vad du vill när du använder detta läkemedel.

Tillbaka till toppen