Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Domperidone

Domperidone tillhör gruppen antiemetika - mediciner mot illamående och kräkning. Dess aktiva ämne Domperidone ser till att maginnehållet fortare förs vidare till tarmarna. Tom mage lindrar illamående och kräkning. Dessutom avstannar Domperidone retningen av hjärnans kräkreflexcentrum, vilket får illamående och kväljningar att avta. Domperidone verkar efter runt 30 till 60 minuter, och sitter i under 6 till 8 timmar. Denna medicin är endast tillgänglig mot recept.

Vad är Domperidone?

Domperidone tillhör gruppen antiemetika - mediciner mot illamående och kräkning. Dess aktiva ämne Domperidone ser till att maginnehållet fortare förs vidare till tarmarna. Tom mage lindrar illamående och kräkning. Dessutom avstannar Domperidone retningen av hjärnans kräkreflexcentrum, vilket får illamående och kväljningar att avta. Domperidone verkar efter runt 30 till 60 minuter, och sitter i under 6 till 8 timmar. Denna medicin är endast tillgänglig mot recept.

Vad tas denna medicin mot?

Läkare ordinerar av olika skäl antiemetika vid illamående eller kräkning. Besvären kan bland annat uppstå genom en störning i mag- och tarmkanalen, men kan även visa sig vid migrän (svår huvudvärk), åksjuka eller som följd av medicinsk behandling (narkos, cellgifter). Domperidone lindrar snabbt besvär som illamående eller kräkning, oavsett dess orsak.

Hur tas Domperidone?

Svälj tabletten hel med lite vätska. Det är bäst att ta Domperidone före måltid. Tar du medicinen mot migrän bör du ta tabletten ihop med en värktablett när du känner att ett anfall nalkas. I bipacksedeln kan du läsa mer om hur att ta detta läkemedel.

Dosering

En tablett består av 10 mg Domperidone. Såvida läkare inte ordinerar annat doseras detta läkemedel såhär:

  • Vuxna och barn äldre än 12 år: 1 till 2 tabletter tre eller fyra gånger per dag. Maxdoseringen är 8 (4 x 2) tabletter per dygn.

Domperidone är olämpligt för barn som väger under 35 kilo. Avvik inte från den ordinerade doseringen, och läs igenom bipacksedeln innan bruk.

Biverkningar

Detta läkemedel tas oftast utan besvär, men kan vid enstaka tillfällen medföra biverkningar. Bland annat kan du råka ut för följande besvär:

  • Tarmkramp (Domperidone stimulerar magens och tarmarnas peristaltik);
  • Muntorrhet
  • Hormonstörningar, exempelvis bröstbildning (hos män) eller menstruationsstörningar

Rådfråga läkare om du lider av dessa eller andra besvär. I bipacksedeln finner du en fullständig lista över eventuella biverkningar.

När kan detta läkemedel tas?

Medicinen Domperidone lämpar sej inte för alla. Använd inte detta läkemedel om du:

  • Är överkänslig mot Domperidone eller annat förekommande hjälpmedel;
  • Lider av hjärntumör, hjärtfel eller hjärtrytmrubbning;
  • Lider av en leveråkomma;
  • Lider av svåra bukkrämpor eller svartfärgad avföring.

Rådfråga läkare om ifall du kan ta Domperidone om du lider av andra hälsoproblem eller om du tar andra mediciner, då Domperidone kan påverka andra läkemedels inverkan. Läkare känner till vilka medicinkombinationer det rör sej om.

Graviditet / Körlämplighet / alkohol

Är du gravid eller ammar bör du endast ta Domperidone om det ordinerats av läkare. Denna medicin har inga varningar gällande körlämplighet eller intag av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen