Meny

Dovonex (Daivonex)

Dovonex (Daivonex) är ett medel mot psoriasis. Krämen innehåller kalcipotriol, en form av vitamin D. Dovonex (Daivonex) svarar för att färre hudceller produceras. Härigenom minskar symptomen av psoriasis. Dovonex (Daivonex) kan endast fås på recept.

Vad är Dovonex (Daivonex)?

Dovonex (Daivonex) är ett medel mot psoriasis. Krämen innehåller kalcipotriol, en form av vitamin D. Dovonex (Daivonex) svarar för att färre hudceller produceras. Härigenom minskar symptomen av psoriasis. Dovonex (Daivonex) kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Psoriasis är en hudsjukdom där det översta hudskiktet på vissa ställen växer omåttligt. Härigenom uppstår svullna, kliande, röda fläckar med silvergrå fjäll. Psoriasis förekommer ofta på knäna och armbågarna, men kan också uppstå på andra kroppsdelar. Ibland försvinner fläckarna av sig själv, men hudsjukdomen kan också vara kronisk. Dovonex (Daivonex) hämmar tillväxten av hudcellerna. Efter några veckor kan man tydligt se effekten. Huden blir då mjuk igen och fjällen, klådan och de röda fläckarna försvinner.

Hur använder du Dovonex (Daivonex)?

Lägg på Dovonex (Daivonex) på de angripna ställena och massera in krämen lätt. Tvätta händerna efteråt. Använd inte Dovonex (Daivonex) i ansiktet. Se upp med solljus och användning av solarium: Dovonex (Daivonex) gör din hud känsligare för uv-strålning, varför du kan få besvär av fläckar eller irritation på huden.

Dosering

Läkaren avgör hur mycket kräm du ska använda. Ta hänsyn till följande riktlinjer:

  • Vuxna: smörj in de angripna ställena en till två gånger om dagen. Använd inte mer än 100 gram kräm per vecka.
  • Barn från 12 år: smörj in de angripna ställena två gånger om dagen. Använd inte mer än 75 gram kräm per vecka.
  • Barn mellan 6 och 12 år: smörj in de angripna ställena två gånger om dagen. Använd inte mer än 50 gram kräm per vecka.

Läkaren avgör hur länge du ska fortsätta att använda detta läkemedel. För barn yngre än 6 år ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Mediciner kan ge biverkningar. Vid användningen av Dovonex (Daivonex) kan du t.ex. få besvär av:

  • Hudirritation på det ställe där krämen har lagts på;
  • Överkänslighet för uv-strålning;
  • För mycket kalcium i blodet (vid omåttlig eller långvarig användning).

Rådfråga läkaren om du får mycket besvär av biverkningar. Du finner en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Dovonex (Daivonex) är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för kalcipotriol eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Har en avvikande kalciumhalt i blodet;
  • Lider av en allvarlig lever- eller njuråkomma.

Vid en läkarkonsulation måste du alltid ange vilka andra mediciner du eventuellt använder. Läkemedel kan ha en växelverkan sinsemellan. I bipacksedeln läser du mer om kontra-indikationerna.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Dovonex (Daivonex) endast på rekommendation av läkaren om du är gravid eller ammar. För denna medicin finns inga varningar beträffande deltagande i trafiken eller användning av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen