Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Doxazosin

Doxazosin är ett läkemedel som säljs under flera varumärken och som används till att behandla symtom på högt blodtryck och prostataförstoring hos män. Det tillhör en kategori läkemedel som kallas alfa-1-receptorantagonister. Det är ett receptbelagt läkemedel och kommer i tablettform.

Vad är doxazosin?

Doxazosin är ett läkemedel som säljs under flera varumärken och som används till att behandla symtom på högt blodtryck och prostataförstoring hos män. Det tillhör en kategori läkemedel som kallas alfa-1-receptorantagonister. Det är ett receptbelagt läkemedel och kommer i tablettform.

Hur fungerar doxazosin?

Doxazosin sänker blodtrycket genom att vidga blodkärlen, så att blodet enklare kan pumpas igenom.

På liknande sätt minskar doxazosin symtomen på godartad prostataförstoring genom att relaxera muskeln runt urinblåsan och prostatakörteln, så att patienten kan urinera lättare.

Hur tar man doxazosin

Doxazosin tas normalt en gång om dagen med ett glas vatten. Det spelar ingen roll om det tas morgon eller kväll, men det fungerar bäst om det tas ungefär samma tid varje dag.

Dosering

Dosering och varaktighet för behandlingen med doxazosin varierar beroende på orsaken till förskrivningen. Följ alltid anvisningarna från din läkare eller apotekare.

Biverkningar

Liksom med alla läkemedel, är doxazosin förknippat med vissa biverkningar. De vanligaste biverkningarna som upplevs med doxazosin är yrsel eller att känna sig vimmelkantig, huvudvärk, svullnad, ökad urineringsfrekvens, samt magsmärtor.

Talas med din läkare om några symtom kvarstår och du upplever besvär.

När är det inte säkert att ta tadoxazosin?

Doxazosin förskrivs endast till vuxna. Det är inte avsett för barn under 18 år, såvida det inte föreskrivits specifikt av en barnläkare.

Doxazosin kanske inte är en lämplig behandling om du någonsin har haft något av nedanstående tillstånd:

  • Anafylaktisk reaktion på doxazosin, eller andra läkemedel i samma kategori, t.ex. alfuzosin, tamsulosin eller prazosin
  • Ortostatisk hypotension - lågt blodtryck som kan orsaka yrsel eller vimmelkantighet när man ställer sig upp
  • Förstorad prostatakörtel och lågt blodtryck samtidigt
  • Förstorad prostatakörtel samtidigt som blåsstenar, eller långvarig urinvägsinfektion
  • Förstorad prostatakörtel och svimningskänslor efter eller under urinering
  • Andra urineringsproblem, t.ex. att inte känna urinträngningar, eller problem med att få fram någon urin
  • Gråstarr som måste opereras bort.

Graviditet/Amning/Alkohol/Bilkörning

Doxazosin rekommenderas normalt inte för kvinnor som är gravida eller ammar, så berätta för din läkare om endera av detta gäller dig. Du bör vara medveten om att alkohol kan förvärra biverkningarna av doxazosin, så det är klokast att begränsa ditt alkoholintag medan du tar läkemedlet.

Det finns inga kontraindikationer mot bilkörning, annat än att undvika att köra bil om du erfar yrsel eller vimmelkantighet.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen