Meny

Doxycyklin (malaria)

Doxycyklin är ett effektivt medel mot malaria. Detta antibiotikum dödar malariaparasiterna i blodet och leven och förebygger på så vis att sjukdomen bryter ut. Doxycyklin är receptbelagt.

Vad är Doxycyklin (Malaria)?

Doxycyklin är ett effektivt medel mot malaria. Detta antibiotikum dödar malariaparasiterna i blodet och leven och förebygger på så vis att sjukdomen bryter ut. Doxycyklin är receptbelagt.

Vad tas denna medicin mot?

Läkare ordinerar Doxycyklin när malaria behöver förebyggas. Denna sjukdom kan man ådra sej under resor till tropiker där malariamyggan finns. Malaria (även kallat sumpfeber) är en svår sjukdom som går hand-i-hand med feberanfall. Behandlas inte sjukdomen kan den vara dödlig. Doxycyklin dödar dom parasiter som möjligen har trängt in i kroppen efter ett malariamyggbett, så att sjukdomen inte bryter ut.

Hur tas Doxycyklin (Malaria)?

Det är viktigt att ta Doxycyklin dagligen för att förebygga malaria. Ta inledningsvis Doxycyklin två dar innan avresa och fortsätt ta läkemedlet tills du är hemkommen sen fyra veckor. Svälj kapseln hel med tillräcklig med vatten. För att undvika irritation i matstrupen bör du inte Doxycyklin strax innan läggdags. Vidta under resans gång fler åtgärder för att förebygga malaria. Sov under myggnät, smörj in dej med insektsmedel innehållande DEET och bär efter solnedgång kläder med långa ärmar och byxben.

Dosering

Vid malariaförebyggande är den ordinerade Doxycyklindoseringen följande:

  • Vuxna: 1 kapsel a 100 mg en gång om dan, från 2 dar före avresa tills fyra veckor efter hemkomst.

Barn på från 8 år bör endast ta Doxycyklin som malariaprevention om läkare rått till detta. I så fall kan läkaren ordinera en anpassad dos. Doxycyklin lämpar sig inte för barn på under 8 år.

Biverkningar

Doxycyklin kan, som dom flesta mediciner, orsaka biverkningar. Tar du detta läkemedel kan du bland annat erfara följande besvär:

  • Magbesvär (diarré, magknip, illamående, kräkning). Besväras du av detta kan det hjälpa att ta kapseln efter måltid;
  • Svart missfärgning av tungan;
  • Mögelinfektion på slemhinnorna;
  • Att huden blir överkänslig mot solljus.

Du hittar mer information om Doxycyklins eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Medicinen Doxycyklin är inte lämpad för alla. Ta inte detta läkemedel ifall du:

  • Är överkänslig mot doxycyklin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Är gravid eller ammar.

Rådfråga läkare om du kan ta detta läkemedel ifall du lider av avvikande koagulering. Doxycyklin kan hamna i växelverkan med andra läkemedel. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andra mediciner du tar. Du kan läsa mer i ämnet i bipacksedeln.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar. Det malariaförebyggande Doxycyklin har inga anmärkningar gällande trafiklämplighet. Du kan äta och dricka fritt under tiden du tar denna medicin.

Tillbaka till toppen