Meny

Dulcolax

Dulcolax är ett laxeringsmedel. Det verksamma ämnet bisakodyl stimulerar slemhinnan i tarmarna. Härigenom ökar peristaltiken (sammandragningen) i tarmarna. Samtidigt så fungerar detta läkemedel så att tarmarna absorberar mer vätska. Avföringen blir därigenom fullare och mjukare och kan lättare lämna kroppen. Du kan beställa detta läkemedel utan recept.

Vad är Dulcolax?


Dulcolax är ett laxeringsmedel. Det verksamma ämnet bisakodyl stimulerar slemhinnan i tarmarna. Härigenom ökar peristaltiken (sammandragningen) i tarmarna. Samtidigt så fungerar detta läkemedel så att tarmarna absorberar mer vätska. Avföringen blir därigenom fullare och mjukare och kan lättare lämna kroppen. Du kan beställa detta läkemedel utan recept.

För vad används medicinen?


Detta laxeringsmedel används vid förstoppning i tarmarna (obstipation). Besvär som hör till förstoppning, är bland andra:

 • Uteblivande avföring, inget behov;
 • Avföringen är hård och kommer med möda ut;
 • Ont i magen, uppsvälld buk;
 • Illamående och/eller en full känsla;
 • Hemorrojder och/eller anala sprickor: dessa uppstår genom att du måste trycka på under stolgången.


Obstipation kan förorsakas av diverse faktorer, såsom fiberfattiga kostvanor, för lite vätska, brist på motion och för lite vätska och att man väntar för länge med att gå på toaletten. Även personer som lider av en irritabel tarm eller kvinnor som är gravida, har oftare besvär av förstoppning. Dulcolax gör avföringen mjuk igen, så att avföringen snabbt kommer igång.

Hur använder man Dulcolax?


Dulcolax finns att få som tablett och som stolpiller. Tabletterna har en magsaftsresistent hinna och ska därför sväljas i sin helhet utan att man tuggar på den. Det är bäst att göra det på kvällen. Tabletterna kan då inverka hela natten, så att avföringen kommer igång på morgonen.

Stolpillren fungerar snabbare (inom en timme). Du kan använda dem när som helst. Stolpillren ska införas analt. I bipacksedeln läser du hur du ska föra in stolpillret.

Dosering


Om inte läkaren råder annorlunda, är de allmänna riktlinjerna för dosering som följer:

 • Vuxna och barn från 10 år: 1 till 2 tabletter per dag ELLER 1 stolpiller per dag;
 • Barn från 2 till 10 år: 1 tablett per dag.


Stolpillren är inte lämpliga för barn under 10 år. Dulcolax ska/får inte användas längre än tre dagar i följd för att undvika tillvänjning. Fungerar inte laxeringsmedlet, ta då kontakt med läkaren. Läs före användning först bipacksedeln.

Biverkningar


Användningen av Dulcolax tabletter eller stolpiller kan förorsaka biverkningar. De mest nämnda besvären är:

 • Ont i magen, väderspänning;
 • Illamående;
 • Diarré.


I bipacksedeln finner du mer information om de eventuella biverkningarna.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?


Dulcolax är inte en lämplig medicin för alla. Använd inte detta laxeringsmedel om du:

 • Är överkänslig för bisakodyl eller ett av de använda hjälpämnena i detta läkemedel;
 • Har tarmvred eller förstoppning i magtarmkanalen;
 • Har en blindtarmsinflammation eller en akut inflammation i inälvorna;
 • Har häftigt magont med illamående och kräkning.


Dulcolax ska/får inte användas samtidigt med urindrivande medel eller binjurebarkhormoner. Ange vid förfrågan vilken medicinering du använder, så att läkaren kan ta hänsyn till den.

Rådfråga bipacksedeln för mer information om kontra-indikationerna och växelverkningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol


Använd Dulcolax i samråd med läkaren om du är gravid. Du kan tryggt använda detta laxeringsmedel om du ammar.

Detta läkemedel påverkar inte din reaktionsförmåga. Det finns inga varningar vad beträffar konsumtion av alkohol.

Tillbaka till toppen