Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Dutasteride

Dutasterid är en 5-alfa-reduktashämmare och tillhör de så kallade antiandrogenerna: läkemedel som bromsar effekten av manliga könshormoner. Detta läkemedel minskar prostatans storlek. Dutasterid är endast lämpligt för män.

Dutasterid bromsar framställningen av det manliga könshormonet dihydrotestosteron (DHT). Under inflytande av DHT fortsätter prostatan att växa. En förstorad prostata kan leda till urinproblem. Dutasterid kan få prostatan att krympa och hjälper på så sätt till att urinbesvären minskar.

Vad är Dutasterid?

Dutasterid är en 5-alfa-reduktashämmare och tillhör de så kallade antiandrogenerna: läkemedel som bromsar effekten av manliga könshormoner. Detta läkemedel minskar prostatans storlek. Dutasterid är endast lämpligt för män.

När används Dutasterid?

Läkarna startar en behandling med Dutasterid när det är fråga om urinbesvär till följd av en förstorad prostata. Urinbesvären kan du känna igen genom dessa besvär:

 • En svag urinstråle eller svårigheter med att tömma urinblåsan;
 • Måste kissa små mängder och ofta (även på natten);
 • Mycket efterläckage;
 • Inte kunna hålla tätt.

Prostatan är en körtel som befinner sig under urinblåsan och runt urinröret. Under inflytande av det manliga könshormonet dihydrotestosteron (DHT) fortsätter prostatan att växa. Allteftersom åldern ökar, kan prostatan därigenom klämma ihop urinröret. Det har till följd att det blir svårare att kissa. Om urinröret kläms ihop ytterligare, kan urin bli kvar i blåsan. Detta kan så småningom leda till blåskatarr och njurbesvär.

Dutasterid minskar testosteronomsättningen av dihydrotestosteron. Detta sörjer för att prostatan krymper. Härigenom minskar klämningen i urinröret och alltså även urinbesvären.

Hur används Dutasterid?

Dutasterid levereras i mjuka kapslar. Medicinen ska användas så här:

 • Svälj hela kapseln med tillräckligt med vatten. Tugga inte sönder kapseln, det verksamma ämnet kan irritera slemhinnorna i munnen och halsen.
 • Du kan ta kapseln med eller utan mat.
 • Försök att ta medicinen på fasta tider, på så sätt glömmer du inte en dos så snabbt.
 • Har du ändå glömt att ta kapseln? Då kan du ta den ändå. Om det dock nästan är tid att ta nästa kapsel (mindre än 8 timmar kvar), är det bättre att hoppa över den glömda dosen.
 • Det kan dröja några månader innan effekten av Dutasterid märks. Fortsätt ta medicinen hela tiden. Har besvären fortfarande inte minskat efter sex månader kontakta då en läkare.

Vilka doseringar finns?

En kapsel innehåller 0,5 mg Dutasterid. Läkaren förskriver hur många kapslar du ska ta och hur länge du ska fortsätta använda medlet. De allmänna riktlinjerna för användning av Dutasterid är:

 • Vuxna; en gång om dagen 1 kapsel à 0,5 mg.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen.

Vilka är biverkningarna av Dutasterid?

Ibland kan medicinen ge oavsiktliga besvär (biverkningar). Biverkningar som kan förekomma under behandlingen med detta läkemedel är bland annat:

 • Erektionsproblem;
 • Minskat libido (lust till sex);
 • Problem med sädesuttömning;
 • Bröstbildning;
 • Yrsel;
 • Minskad fruktbarhet;
 • Sjunkande PSA-värde i blodet (PSA är ett värde varmed risken för prostatacancer kan bedömas). Berätta för din läkare att du använder Dutasterid så att hen kan ta hänsyn till det.

En komplett översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Eventuella biverkningar kan du meddela en läkare eller apotekare.

När får du inte använda Dutasterid?

Dutasterid är inte ett lämpligt läkemedel för alla män. Använd läkemedlet inte om du till exempel:

 • Är överkänslig för det verksamma ämnet dutasterid, för andra 5-alfa-reduktionshämmare i ett av hjälpämnena i kapseln;
 • Lider av en allvarlig leversjukdom;
 • Är kvinna och yngre än 18 år.

I följande situationer måste du vara extra försiktig med detta läkemedel:

 • Du har leverproblem (har haft);
 • Du använder ett läkemedel i kategorin alfablockerare (till exempel tamsulosin).

Rådgör med en läkare om det ovanstående gäller för dig.

OBS! Kvinnor och barn får inte komma i kontakt med Dutasterid. Det gäller i synnerhet för kvinnor som är gravida eller som vill bli gravida. Dutasterid kan skada det ofödda barnet.

Det verksamma ämnet tas upp i blodet via huden. Det är alltså viktigt att kvinnor och barn inte vidrör eventuellt läckande kapslar. Skulle det ändå hända måste huden tvättas direkt med varmt vatten och tvål.

Dutasterid hamnar även delvis i sperman. Använd därför kondom för att förebygga att din partner kommer i kontakt med läkemedlet via sexuell kontakt. Ytterligare information om detta läkemedel hittar du i bipacksedeln.

Kan Dutasterid användas i kombination med andra läkemedel?

Detta läkemedel kan ha en visselverkan med andra mediciner, bland annat

 • Vissa mediciner mot högt blodtryck (verapamil eller diltiazem);
 • Vissa mediciner som används vid hivinfektion (ritonavir eller indinavir);
 • Vissa antimögelmedel (itraconazol eller ketoconazol);
 • Nefazodon (används vid depression);
 • Alfablockerare (till exempel mot förstorad prostata eller högt blodtryck).

Använder du en av dessa mediciner? Läkaren vet om och hur du kan kombinera (en av) dessa mediciner med Dutasterid.

Var kan jag köpa Dutasterid?

Du kan endast beställa läkemedlet på apoteket.

Kan jag köpa Dutasterid utan recept?

Dutasterid är ett receptbelagt läkemedel. För att kunna köpa kapslarna behöver du ett recept från en registrerad läkare.

Källor

Centrafarm BV. (2019, 1 oktober). Bijsluiter Dutasteride CF 0,5 mg, zachte capsules. [Bipacksedel Dutasterid CF 0,5 mg, mjuka kapslar.] Rådfrågat de 22 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,116062

Debruyne, P. F. (utan datum). Vergrote prostaat - oorzaken en behandeling. [Förstorad prostata - orsaker och behandling.] Rådfrågat den 22 april 2020, från https://www.andros.nl/prostaatklachten/vergrote-prostaat/

KNMP. (utan datum). Dutasteride [Dutasterid] - Apotheek.nl. Rådfrågat den 22 april 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/dutasteride#!

Zorginstituut Nederland. (utan datum). Dutasteride [Dutasterid] - FarmacotherapeutischKompas. Rådfrågat den 22 april 2020, från https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/dutasteride#samenstelling

Patientinformation
Tillbaka till toppen