Meny

Ebixa

Ebixa är ett antidemensmedel. Dess aktiva ämne memantin tillhör de såkallade NMDA-blockerarna: läkemedel som förbättrar överföringen av nervsignaler och hjälper till att skydda minnesförmågan. Om du vill göra en förfrågan på Ebixa, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Ebixa?

Ebixa är ett antidemensmedel. Dess aktiva ämne memantin tillhör de såkallade NMDA-blockerarna: läkemedel som förbättrar överföringen av nervsignaler och hjälper till att skydda minnesförmågan.

Om du vill göra en förfrågan på Ebixa, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Ebixa vid måttliga till svåra varianter av demens, exempelvis Alzheimers. Vid demens återgår många sinnen. Framförallt berörs minnet så att den drabbade glömmer mycket och mister lokalsinnet och tidsuppfattningen så att den till sist inte kan ta hand om sig själv. Ebixa skyddar de mottagare i sinnena som är berörda blandannat när det berör minnesfunktioner. På så vis förbättras hjärnans signalöverföring så att minnet förstärks.

Hur används Ebixa?

Ebixa måste tas vid en fast tidspunkt. Svälj tabletten otuggad med lite vatten. Ebixas dosering byggs upp stegvis för att så gott det går undvika biverkningar. Under behandlingens inledningsfas kan man dela på tabletterna.

Dessutom finns det Ebixa Treatment Inition-paketet som innehåller tabletter i fyra olika styrkor för enkel uppstegring av behandlingen.

Dosering

Ebixa finns som tabletter på 10 mg. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen av Ebixa följande:

 • Vecka 1: en halv tablett på 10 mg (5 mg) en gång om dan.
 • Vecka 2: 1 tablett på 10 mg en gång om dan.
 • Vecka 3: 1,5 tablett på 10 mg (15 mg) en gång om dan.
 • Vecka 4: 2 tabletter på 10 mg (20 mg) en gång om dan.

Efter uppstegringsfasen är den ordinerade doseringen 2 tabletter på 10 mg om dan. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Precis som andra mediciner kan Ebixa medföra biverkningar. De besvär som eventuellt kan förekomma när man tar denna medicin är bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Sömnighet;
 • Yrsel;
 • Förstoppning;
 • Matthet
 • Högt blodtryck.

Kontakta läkare om du lider svårt av dessa eller andra biverkningar. I bipacksedeln finns en översikt av alla eventuella biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel? Läkemedlet Ebixa är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot memantin eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om intag av Ebixa ifall du lider av högt blodtryck som inte regleras, epilepsi eller hjärt- eller njurproblem. Läkaren känner till om du kan ta Ebixa ifall du lider av andra hälsoproblem eller tar andra mediciner. Vidare information om kontraindikationer och andra anmärkningar finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol Ta inte detta läkemedel om du är eller vill bli gravid eller om du ammar. Ebixa kan medföra yrsel och sömnighet. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas av sådana besvär. Denna medicin har inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Patientinformation
Tillbaka till toppen