Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Eliquis

​​Eliquis är ett antikoagulantmedel. Det verksamma ämnet apixaban förebygger att det bildas blodproppar och minskar därmed risken för trombos. ​

​​Eliquis​

​​Eliquis är ett antikoagulantmedel. Det verksamma ämnet apixaban förebygger att det bildas blodproppar och minskar därmed risken för trombos. ​

Vad är ​Eliquis​?

Antikoagulantmedlet Eliquis innehåller det verksamma ämnet apixaban. Det här läkemdlet inaktiverar ett särskilt koaguleringsprotein (koaguleringsfaktor Xa) i blodet. Därigenom kan inte blodproppar uppstå så snabbt.

Eliquis tillhör gruppen direkta antikoagulantmedel. Medicinen har alltså snabb effekt. Eliquis antikoagulanteffekt varar ungefär tolv timmar. Vid användningen av den här sortens medicin behöver man inte kontrollera blodet (vilket behövs vid andra sorters antikoagulantmedel).

När används ​Eliquis​?

​​Blodproppar kan uppstå på blodkärlens väggar. De kan vara farliga: om de lossnar, kan de täppa till ett blodkärl på något annat ställe i kroppen. Det kan då uppträda trombos, stroke eller lungemboli.​

Personer med förhöjd risk för att det bildas blodproppar behandlas ofta med ett antikoagulantmedel, till exempel Eliquis. Härigenom klumpar blodet inte ihop sig så snabbt. Eliquis används bland annat i följande situationer:

 • ​​Vid en höft- eller knäoperation, för att förebygga trombos;​
 • ​​För att förebygga en stroke (hjärninfarkt/hjärnblödning) vid hjärtsjukdomen förmaksflimmer; ​
 • ​​För behandling av ett trombosben eller en lungemboli och/eller för att förebygga att detta upprepas. ​

Hur används ​Eliquis​?

​​En läkare eller apotekare talar om hur du ska använda Eliquis. De allmänna riktlinjerna för användningen av Eliquis är:​

 • ​​Ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt glömmer du inte en dos så lätt. Det är viktigt, för effekten av den här sortens antikoagulanmedel går över snabbt.​
 • Mestadels ska du använda det här läkemedlet två gånger per dag. Fördela det då jämt över dagen; på så sätt blir medicineffekten bäst. Ta tabletterna till exempel på morgonen och kvällen.
 • Du kan ta Eliquis med eller utan mat.
 • Svälj tabletten hel med lite vätska. Har du besvär med att svälja? Då kan du eventuellt krossa tabletten och ta den med lite äpplemos eller lösa upp den i lite vatten och dricka det direkt.
 • ​​Har du glömt en dos? Om du märker det samma dag, ska du ändå ta tabletten. Även om det nästan är dags för nästa dos. Upptäcker du först nästa dag att du glömt Eliquis, hoppa då över den glömda tabletten. Du kan sedan fortsätta med det vanliga medicinschemat. ​

Ytterligare information om användningen av Eliquis hittar du i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

​​Eliquis finns att tillgå i tabletter på 2,5 mg och 5 mg. Läkaren bestämmer vilken styrka du ska ha och hur länge du ska fortsätta använda medicinen. De allmänna riktlinjerna för doseringen av Eliquis är:​

 • ​​Vuxna: ​

Beroende på sjukdomen: 1 till 2 tabletter två gånger per dag i den ordinerade styrkan.

Läkaren kan med tiden anpassa doseringen. Det här läkemedlet är inte lämpat för barn under 18 år.

Kompletterande information om doseringen av Eliquis hittar du i bipacksedeln.

Vilka är biverkningarna av ​Eliquis​?

Om du behandlas med Eliquis kan du ibland få besvär av biverkningar, även om detta långtifrån alltid händer. Eventuella biverkningar från det här läkemedlet är bland annat:

 • Blödningar, till exempel i mag- tarmkanalen eller i ögonen. Kontakta läkare om du får besvär av symptom såsom blod i avföringen, blödning i ögat, vaginala blödningar, blodiga kräkningar, blod i urinen eller andra blödningar;
 • Mag- tarmbesvär. Rådgör med en läkare om dessa besvär fortsätter;
 • Blodbrist;
 • Lågt blodtryck.

En fullständig översikt över alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med en läkare om du har besvär av en av dessa eller andra biverkningar.

När får du inte använda Eliquis?

Det här antikoagulantmedlet är inte lämpat för alla. Använd inte Eliquis om du till exempel:

 • Är överkänslig mot det verksamma ämnet apixaban eller för ett av hjälpämnena i tabletten;
 • Lider av en allvarlig blödning eller löper större risk för det (till exempel om du har en särskild leversjukdom, aneurysm, mag-tarmblödning eller om du nyligen haft en hjärnblödning);
 • Om du även tar andra antikoagulantmediciner (om du inte byter från ett sådant medel till Eliquis);
 • Är gravid eller ammar.

I vissa fall måste du vara extra försiktig med användningen av Eliquis. Till exempel om du:

 • Lider av särskilda blödningsstörningar;
 • Har Macke hoogt blodtryck;
 • Är äldre än 75 år;
 • Väger mindre än 60 kilo;
 • Lider av en allvarlig njursjukdom eller om du får behandling med dialys;
 • Har eller har haft leverproblem;
 • Har en konstgjord hjärtklaff;
 • Ska opereras.

Kompletterande varningar om användningen av Eliquis hittar du i bipacksedeln. Rågör med läkare om du måste vara försiktig med användningen av Eliquis eller om du inte säkert vet om Eliquis är lämpligt för dig.

Kan Eliquis användas i kombination med andra läkemedel?

Använder du även andra mediciner? Det kan hända att de har en växelverkan med Eliquis. Det gäller bland annat för följande läkemedel:

 • Mediciner som har inflytande på blodkoaguleringen, till exempel aspirin (acetylsalicylsyra), fenprokoumon och acenokumarol;
 • Inflammationshämmande smärtstillande läkemedel (NSAIDs), till exempel diklofenak och celecoxib;
 • Viisa mediciner mot epilepsi;
 • Vissa antidepressiva;
 • Vissa mediciner mot högt blodtryck;
 • Vissa mediciner mot hiv och aids;
 • Vissa antimögelmediciner (till exempel ketokonazol).

En fullständig översikt över alla mediciner som eventuellt har en växelverkan med Eliquis hittar du i bipacksedeln. Läkaren vet om du kan kombinera dina mediciner med Eliquis.

Var kan jag köpa Eliquis?

Eliquis finns endast att tillgå på ett (online) apotek.

Kan jag köpa Eliquis utan recept?

Det här läkemedlet är receptbelagt. Du måste ha ett recept från en läkare för att kunna beställa Eliquis.

Källor

Nederländska hjärtstiftelsen. (utan datum). Allt om antikoagulantmediciner. Hjärtstiftelsen. Rådfrågat den 16 jun 2021, från https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/antistollingsmedicijnen

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (20 juli, 2020). Eliquis. Apotheek.nl. https://www.apotheek.nl/medicijnen/apixaban?product=eliquis

Pharma.be. (15 april, 2021). Eliquis. E-compendium. https://www.e-compendium.be/nl/bijsluiters/patient/3497

Trombostjänst Leiden. (4 december, 2017). Nya antikoagulantmediciner. Trombosedienst-leiden.nl. https://trombosedienst-leiden.nl/trombose-3/trombose/antistolling/nieuwe-antistollingsmedicijnen/

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 28-07-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen