Meny

Elleste Duet Conti

Elleste Duet Conti lindrar övergångsbesvären. Detta läkemedel används som hormone replacement therapy (HRT, även kallad hormonterapi) för kvinnor. De verksamma ämnena estradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon) återställer hormonbalansen hos kvinnor under eller efter klimakteriet. Härigenom minskar övergångsbesvären. Du kan bara beställa Elleste Duet Conti på recept.

Vad är Elleste Duet Conti?

Elleste Duet Conti lindrar övergångsbesvären. Detta läkemedel används som hormone replacement therapy (HRT, även kallad hormonterapi) för kvinnor. De verksamma ämnena estradiol (ett östrogenhormon) och noretisteron (ett progesteronhormon) återställer hormonbalansen hos kvinnor under eller efter klimakteriet. Härigenom minskar övergångsbesvären. Du kan bara beställa Elleste Duet Conti på recept.

För vad används medicinen?

hormone replacement therapy hjälper vid diverse övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Nattsvettning;
 • Torra slemhinnor (vagina, ögon och/eller mun);
 • Ångest, depression eller humörsvängningar;
 • Sömnlöshet;
 • Ont vid samlag;
 • Minskad lust att ha sexuell kontakt;
 • (förhindrande av) osteoporos.

Elleste Duet Conti innehåller estradiol för att minska övergångsbesvären. Hormonet noretisteron skyddar livmodern för biverkningar. Vid användning av Elleste Duet Conti uppträder inte någon bortfallsblödning. Läkare föreskriver denna medicin därför för det mesta till kvinnor som under minst ett år inte längre menstruerar, men har sin livmoder i behåll.

Hur använder du Elleste Duet Conti?

En karta Elleste Duet Conti innehåller 28 tabletter. Svälj varje dag 1 tablett tills kartan är tom. Därefter kan du direkt börja på en ny karta. Det är alltså ingen stoppvecka och du får inte någon menstruation. Du kan inta tabletterna med eller utan föda. Tugga inte sönder tabletten utan svälj den hel med tillräcklig mängd vätska. Mer information om användningen av Elleste Duet Conti finner du i bipacksedeln.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Elleste Duet Conti som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs bipacksedeln.

Biverkningar

Under behandlingen av detta läkemedel kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Illamående, magont eller andra mag-tarmbesvär;
 • Huvudvärk;
 • Mellanblödningar;
 • Vaginala flytningar;
 • Ömmande eller spända bröst;
 • Humörsvängningar.

De flesta biverkningarna försvinner efter någon tid. Har du långvariga fortsatta besvär, rådfråga då läkaren. Kvinnor som får den hormonella ersättningsterapin (HRT), har en lätt ökad risk att få allvarliga biverkningar såsom bröstcancer och trombos. Läs bipacksedeln för mer information om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Elleste Duet Conti får inte användas av var och en. Svälj inte detta läkemedel om du:

 • Är överkänslig för estradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av en trombos, en leversjukdom, bröstcancer eller en annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Lider av en allvarlig njuravvikelse eller blodsjukdom, om du har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller om din livmoderslemhinna växer onormalt.

Lider du av andra åkommor eller använder du mediciner, överlägg då med läkaren om användningen av Elleste Duet Conti.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Denna medicin är avsedd för kvinnor i klimakteriet. Som undantag gäller: använd inte Elleste Duet Conti om du är gravid eller ammar, om inte läkaren råder annorlunda. Obs.: Elleste Duet Conti är inte något p-piller! Använd ett kompletterande preventivmedel om (chansen finns att ) du är fruktsam. För denna medicin gäller inga varningar beträffande bilkörning och alkohol.

Tillbaka till toppen