Meny

Elleste Solo

Elleste Solo är ett hormonpreparat som används för kvinnor i klimakteriet. Tabletterna innehåller estradiol, ett östrogenhormon. Elleste Solo kompletterar underskottet av hormoner som uppstår under övergångsåldern. Härigenom minskar övergångsbesvären. Denna behandling kallas också för hormone replacement therapy (HRT) eller hormonterapi. Du kan bara beställa Elleste Solo på läkarrecept.

Vad är Elleste Solo?

Elleste Solo är ett hormonpreparat som används för kvinnor i klimakteriet. Tabletterna innehåller estradiol, ett östrogenhormon. Elleste Solo kompletterar underskottet av hormoner som uppstår under övergångsåldern. Härigenom minskar övergångsbesvären. Denna behandling kallas också för hormone replacement therapy (HRT) eller hormonterapi. Du kan bara beställa Elleste Solo på läkarrecept.

För vad används medicinen?

Elleste Solo hjälper vid diverse övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Nattliga svettningar;
 • Torr vagina;
 • Torra ögon och/eller mun ;
 • Humörsvängningar eller depression;
 • Problem med att somna och sova vidare;
 • Minskad libido (mindre lust att ha samlag);
 • Osteoporos (benskörhet).

hormone replacement therapy (HRT) svarar för att underskottet av hormoner kompletteras. Detta har en positiv effekt på besvären.

Hur använder du Elleste Solo?

Elleste Solo innehåller bara ett östrogenhormon. Kvinnor som fortfarande har sin livmoder i behåll, får för det mesta också ett progesteronhormon föreskrivet. Progesteron skyddar livmodern för biverkningar. Elleste Solo är förpackat i kartor med 28 styck. Inta tabletten vid en fast tidpunkt och svälj denna med lite vatten. Du kan inta denna medicin med eller utan föda. När kartan är tom, kan du börja direkt på en ny karta. Använd inte denna medicin längre än 2 år utan samråd med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Elleste Solo som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Denna medicin kan ibland ge biverkningar. Du kan bl.a. få obehag av följande besvär:

 • Huvudvärk;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Mellanblödningar eller tilltagande vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Humörsvängningar.

Biverkningarna försvinner i regel efter någon tid. Har du efter några veckor fortfarande obehag av besvären, rådfråga då läkaren. hormone replacement therapy förs i samband med en lätt ökad risk för allvarliga biverkningar såsom bröstcancer och trombos. I bipacksedeln finner du mer information om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Elleste Solo är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta hormonpreparat om du:

 • Är överkänslig för estradiol eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos, en leveråkomma, bröstcancer eller andra former av cancer som reagerar på östrogen;
 • Lider av en allvarlig njuråkomma, blodsjukdom eller om du har besvär av vaginala blödningar eller en onormal tillväxt av livmoderslemhinnan.

Använder du mediciner eller lider du av en åkomma som inte står upptagen ovan, rådfråga då läkaren om du tryggt kan använda Elleste Solo.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Kvinnor som använder Elleste Solo, är i allmänhet inte längre i den fruktsamma åldern. Gäller detta inte för dig, då är följande råd av tillämpning: använd inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar, om inte läkaren råder annorlunda. Elleste Solo är inte något p-piller. Använd om nödvändigt kompletterande preventivmedel. För denna medicin gäller inte några varningar beträffande bilkörning och användning av alkohol.

Tillbaka till toppen