Meny

Elleste Solo MX

Elleste Solo MX plåster föreskrivs vid hormone replacement therapy (HRT), även kallad hormonterapi. Plåstren innehåller estradiol (ett östrogenhormon). Detta ämne upptas via huden i blodet. Estradiol hjälper att minska övergångsbesvär hos kvinnor. Elleste Solo MX plåster kan endast fås på recept.

Vad är Elleste Solo MX?

Elleste Solo MX plåster föreskrivs vid hormone replacement therapy (HRT), även kallad hormonterapi. Plåstren innehåller estradiol (ett östrogenhormon). Detta ämne upptas via huden i blodet. Estradiol hjälper att minska övergångsbesvär hos kvinnor. Elleste Solo MX plåster kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Kvinnor som är i övergångsåldern, får ofta obehag av kroppsliga och/eller psykiska besvär, såsom blodvallningar, nattliga svettningar, sömnproblem, torr vagina och humörsvängningar. Detta beror på att äggstockarna producerar allt mindre östrogenhormoner. Genom 'hormone replacement therapy' upphävs bristen på hormoner, vilket har en gynnsam effekt på symptomen. Elleste Solo MX innehåller endast ett östrogenhormon. Det är därför framförallt lämpligt för kvinnor där livmodern har avlägsnats. Kvinnor som fortfarande har livmodern i behåll, måste använda ett kompletterande progesteronhormon för att skydda livmodern för biverkningar.

Hur använder du Elleste Solo MX?

Sätt alltid på plåstret på en ren, torr hud. Använd inte någon lotion, kräm eller pulver på det ställe du fäster plåstret. Plåstret lossnar då inte. Det bästa stället att fästa Elleste Solo MX plåstret är på ryggen, baksidan av höften eller på buken. Fäst aldrig plåstret på bröstet! Byt plåstret på fasta dagar och fäst plåstret ständigt på ett annat ställe för att undvika hudirritation.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Elleste Solo MX som följer:

  • Vuxna kvinnor: sätt på 1 plåster två gånger per vecka.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Hormone replacement therapy med Elleste Solo MX kan förorsaka biverkningar. Du kan då få obehag av t.ex. följande besvär:

  • Hudirritation (klåda, röd hud) på det ställe där plåstret har fästs;
  • Illamående;
  • Huvudvärk;
  • Mellanblödningar eller vaginala flytningar;
  • Spända eller ömmande bröst.

Rådfråga läkaren om du har mycket eller långvarigt obehag av dessa eller andra besvär. Hormonterapi förs även i samband med en lätt ökad risk för allvarliga biverkningar, såsom cancer och trombos. I bipacksedeln läser du mer om de möjliga biverkningarna av Elleste Solo MX.

När får du inte använda detta läkemedel?

Elleste Solo MX är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte plåstren om du:

  • Är överkänslig för estradiol eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider eller har du lidit av trombos, bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för östrogener;
  • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller om livmoderslemhinnan växer onormalt mycket;
  • Lider av en blodsjukdom eller leveravvikelse.

Överlägg med läkaren om du kan använda plåstren om du har en annan åkomma. Elleste Solo MX har en växelverkan med andra läkemedel. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andra mediciner eller kosttillskott du använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Denna medicin är avsedd för kvinnor i klimakteriet. Plåstren är inte lämpliga som preventivmedel. Är du fortfarande fruktsam, se då till att du använder kompletterande antikonception. Använd inte Elleste Solo MX om du är gravid eller ammar, om inte läkaren bestämmer annorlunda. Denna medicin påverkar inte din reaktionsförmåga och kan utan problem kombineras med alkohol.

Tillbaka till toppen