Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Emla-kräm

Emla kräm är en salva som bedövar huden lokalt. Salvan innehåller två verksamma ingredienser: lidokain (25mg/g) och prilokain (25mg/g). Dessa ämnen gör så att nerverna i huden avger mindre signaler. Härigenom blir huden mindre känslig.

Vad är Emla kräm?

Emla kräm är en salva som bedövar huden lokalt. Salvan innehåller två verksamma ingredienser: lidokain (25mg/g) och prilokain (25mg/g). Dessa ämnen gör så att nerverna i huden avger mindre signaler. Härigenom blir huden mindre känslig.

För vad används medicinen?

Män kan använda Emla krämen för att förhindra en för tidig sädesavgång (prematur ejakulation). Salvan gör huden på penisen och ollonet mindre känslig för stimulans, så att det dröjer längre innan en sädesavgång uppstår. Emla krämen har inte något inflytande på orgasmens kvalitet. Denna produkt tillämpas dessutom ofta av läkare och sjuksköterskor, t.ex. för att bedöva huden vid en injektion eller när ett sår ska sys ihop. Salvan kan också användas som smärtlindrande salva vid tatueringar.

Hur använder du Emla krämen?

Det tar lite tid innan Emla krämen verkar. Om denna produkt stryks på huden, uppträder den bedövande effekten inom en halvtimme till en timme. På slemhinnorna, t.ex. på ollonet, verkar salvan mycket fortare: inom 5 till 10 minuter. Använder du salvan för att förhindra en för tidig sädesavgång, stryk då på produkten tunt på ollonet och på penisen strax före samlaget. Emla krämen får inte användas på skadad hud.

Dosering

För att bedöva huden vid små medicinska ingrepp ska du följa doseringen som anges i bipacksedeln. Om du använder denna produkt för att förhindra en för tidig sädesavgång, börja då med en mycket liten mängd salva, t.ex. av en ärtas storlek. Har denna dosering för lite effekt, då kan du använda lite mer nästa gång. Är salvans effekt för stark, då kan du anpassa doseringen och använda mindre av den. Rådgör med din läkare om detta.

Biverkningar

I allmänhet tål man Emla krämen bra. En enstaka gång kan det uppstå biverkningar, såsom:

  • Rodnad, blekhet eller svullnad på huden på den plats som produkten har strukits på;
  • Svidande känsla, klåda, stick eller en varm känsla på platsen där produkten har strukits på.

Rådfråga bipackssedeln för mer information om eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Emla krämen är inte lämplig för var och en. Använd inte denna salva om du är överkänslig för lidokain, prilokain eller ett av de additiva ämnena som använts. Rådgör med läkaren om användningen av salvan om du lider av en sällsynt blodavvikelse. Denna produkt kan ha en växelverkan med andra mediciner. Läkaren vet vilka läkemedel det är fråga om. Ange därför alltid vid din förfrågan vilka mediciner du använder. I bipackssedeln hittar du mer information om kontra-indikationer, växelverkningar och övriga varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Emla krämen uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning och konsumtion av alkohol vid användning av detta läkemedel.

Patientinformation
Informationsjournal

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen