Esomeprazol

Esomeprazol är ett läkemedel som används till att minska magsyran. Det finns som vätska, tabletter, eller kapslar. Vissa versioner kan även köpas receptfritt. Esomeprazol används främst till att behandla gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), duodenalulcus och Zollinger–Ellisons syndrom.

Vad är Esomeprazol?

Esomeprazol är ett läkemedel som används till att minska magsyran.

Det finns som vätska, tabletter, eller kapslar. Vissa versioner kan även köpas receptfritt. Esomeprazol används främst till att behandla gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), duodenalulcus och Zollinger–Ellisons syndrom.

Hur fungerar Esomeprazol?

Esomeprazol behandlar effektivt GERD genom att hämma produktionen av matspjälkningssyror i magen, och därigenom dess verkan på matstrupen.

Hur tar man Esomeprazol?

Varje tablett ska sväljas hel med vätska utan att tuggas eller krossas. Patienter som har svårt att svälja, kan öppna kapslarna och blanda dem med cirka ett halvt glas kolsyrefritt vatten. Ingen annan vätska ska användas för att undvika risken att överdraget på kapseln löses upp. Det kan tas med eller utan mat.

Dosering

Doseringen varierar beroende på orsaken till förskrivningen, samt patientens vikt. Följ alltid din läkares anvisningar. En typisk behandlingsdos för erosiv reflux esofagit, är följande:

  • Vuxna och ungdomar över 12 år: 40 mg en gång om dagen under fyra veckor. Behandling i ytterligare fyra veckor rekommenderas för patienter vars symtom kvarstår.

Doseringen för långsiktig behandling av reflux esofagit, eller förebyggande av sannolikt recidiv:

  • Vuxna och ungdomar över 12 år: 20 mg en gång om dagen.

Försök att ta dosen på morgonen. Om du glömmer att ta en tablett, ta nästa så snart som du kommer ihåg, och fortsätt sedan schemat som vanligt.

Biverkningar

Liksom med så gott som alla läkemedel, är esomeprazol förknippat med vissa biverkningar. Följande är inte en uttömmande lista på alla biverkningar. Sök läkarråd om du besväras av något av följande, eller andra symtom.

Vanliga biverkningar av esomeprazol inkluderar:

  • Buksmärta, förstoppning, diarré, uppkördhet, illamående/kräkningar, huvudvärk.

Sällsynta biverkningar inkluderar:

  • Torr mun, dermatit, klåda, utslag, nässelfeber, höft-, armleds- eller ryggmärgsbrott, yrsel, huddomningar, sömngång.

Ytterst sällsynta biverkningar inkluderar:

  • Leukopeni, trombocytopeni, stomatit, förvirring, depression, gastrointestinal candida, håravfall, ljuskänslighet, feber, angioödem, anafylaktisk reaktion/chock, aggressivitet, hallucinationer, mikroskopisk kolit.

När är det inte lämpligt att ta Esomeprazol?

Esomeprazol är inte lämpligt för alla. Ta inte esomeprazol om du:

  • Har eller har haft leverproblem

  • Har haft en allergisk reaktion till någon av ingredienserna (se förpackningens etikett för en fullständig lista)

  • Har en endoskopi inbokad inom de närmaste veckorna

  • Har problem med att absorbera glukos eller sukros.

Vissa läkemedel kan interagera med esomeprazol. Tala alltid om för din läkare eller apotekare vilka läkemedel du tar, inklusive receptfria läkemedel eller örtmediciner, i synnerhet Johannesört.

Graviditet/Amning/Bilkörning/Alkohol

Esomeprazol rekommenderas inte under graviditet eller amning, eftersom det inte finns några bevis för att det är säkert och det finns alternativ att pröva.

Du kan dricka alkohol medan du tar esomeprazol, men du bör känna till att alkohol kan irritera bukhinnan och förvärra symtomen.

Det finns kontraindikationer mot bilkörning medan man tar esomeprazol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen