Meny

Estradot

Estradot är en hormone replacement therapy (HRT), även kallad hormonterapi. Plåstren innehåller estradiol (ett östrogenhormon) och används för att bekämpa övergångsbesvär hos kvinnor. Estradot plåster kan endast fås på recept.

Vad är Estradot?

Estradot är en hormone replacement therapy (HRT), även kallad hormonterapi. Plåstren innehåller estradiol (ett östrogenhormon) och används för att bekämpa övergångsbesvär hos kvinnor. Estradot plåster kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Under övergångstiden producerar äggstockarna allt mindre östrogen. Härigenom råkar hormonspegeln i obalans och kan kroppsliga och/eller psykiska besvär uppträda, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Omåttlig transpiration och nattlig svettning;
 • Sömnproblem;
 • Torr vagina, mun och/eller torra ögon;
 • Humörsvängningar;
 • Benskörhet (osteoporos).

Estradot återställer hormonbalansen, så att besvären avtar eller minskar. Plåstren innehåller endast ett östrogenhormon och är därför lämpliga för kvinnor där livmodern har avlägsnats. Kvinnor som fortfarande har livmodern i behåll, måste använda ett kompletterande progesteronhormon för att minska risken för livmodercancer.

Hur använder du Estradot?

I bipacksedeln läser du precis hur du ska fästa Estradot plåstren. Se till att du fäster plåstren uteslutande på en ren, torr hud. Sätt aldrig fast plåstren på bröstet, utan välj ett ställe på ryggen, buken eller höften. Byt plåstret på fasta dagar och fäst det nya plåstret alltid på ett annat ställe för att undvika hudirritation.

Dosering

Estradot plåster finns att få i diverse styrkor. Läkaren avgör vilken styrka du ska använda. Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Estradot som följer:

 • Vuxna kvinnor: Fäst 1 plåster två gånger per vecka.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Vid användningen av Estradot kan du få besvär av biverkningar, såsom t.ex.:

 • Hudirritation (klåda, röd hud) på stället där plåstret har fästs;
 • Illamående;
 • Huvudvärk;
 • Mellanblödningar eller vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst.

De flesta biverkningarna försvinner efter en tid. Har du mycket obehag av besvären, eller håller de i sig långvarigt, överlägg då med läkaren. Läs innan du börjar använda Estradot först bipacksedeln. I denna står det bl.a. att hormone replacement therapy ger en lätt ökad risk för allvarliga biverkningar såsom trombos och bröstcancer.

När får du inte använda detta läkemedel?

Estradot får inte användas av var och en. Använd inte plåstren om du:

 • Är överkänslig för estradiol eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos, bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för östrogen;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller om livmoderslemhinnan växer onormalt;
 • Lider av en blodsjukdom eller leveravvikelse.

Lider du av en åkomma som inte har nämnts ovan, eller använder du mediciner eller kosttillskott? Överlägg då med läkaren om du tryggt kan använda Estradot.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du fortfarande fruktsam, då gäller följande råd:

 • Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller ammar, om inte läkaren bestämmer annorlunda. OBS: Estradot plåster ger inte något skydd mot en graviditet. Använd om det är nödvändigt kompletterande antikonception.

För denna medicin gäller inte några varningar beträffande bilkörning eller användning av alkohol.

Tillbaka till toppen