Meny

Estring Vaginalinlägg

Estring är ett flexibelt vaginalinlägg som innehåller östrogenhormonet estradiol. Inlägget används som lokal hormone replacement therapy (HRT, eller hormonterapi) vid kvinnor som har obehag av vaginala besvär som följd av övergången. Vaginalinlägget Estring kan endast fås på recept.

Vad är ett Estring Vaginalinlägg?

Estring är ett flexibelt vaginalinlägg som innehåller östrogenhormonet estradiol. Inlägget används som lokal hormone replacement therapy (HRT, eller hormonterapi) vid kvinnor som har obehag av vaginala besvär som följd av övergången. Vaginalinlägget Estring kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Under övergångstiden producerar kroppen allt mindre östrogenhormoner. Härigenom blir hos vissa kvinnor slemhinnan i vaginan allt tunnare (vaginal atrofi). Detta kan leda till vaginala besvär, som:

 • Torr vagina;
 • Klåda och irritation i vaginan;
 • Ont vid samlag;
 • Återkommande svampinfektioner.

Vaginalinlägget Estring avger hela tiden en liten mängd estradiol i vaginans vävnad. På så sätt återställs hormonbalansen och minskar eller försvinner besvären.

Hur använder du vaginalinlägget Estring?

För in vaginalinlägget Estring i vaginan såsom beskrivs i bipacksedeln. Inlägget avger under 90 dagar varje dag en liten mängd hormoner. Avlägsna vaginalinlägget Estring efter 90 dagar och för direkt in ett nytt vaginalinlägg, om inte läkaren råder annorlunda. I princip kan du ha sexuellt umgänge som du brukar medan du har Estring. Har du ändå obehag av inlägget under samlaget, då kan du tillfälligt avlägsna inlägget.

Dosering

Den vanliga doseringen av vaginalinlägget Estring är som följer:

 • Vuxna kvinnor: för in 1 inlägg och byt detta efter 90 dagar.

Använd inte Estring längre än två år i sträck utan att samråda med läkaren. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Fastän Estring endast avger lokalt och en liten mängd av det verksamma ämnet, kan du uppleva biverkningar vid användningen av vaginalinlägget. Det gäller besvär som:

 • Irritation i vaginan;
 • Tryckande känsla i vaginan, på blåsan eller ändtarmen;
 • Blåskatarr.

Hormone replacement therapy förs också i samband med en ökad risk för uppkomsten av allvarliga biverkningar, såsom trombos eller bröstcancer. Läs varningarna i bipacksedeln innan du använder produkten.

När får du inte använda detta läkemedel?

Estring är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte vaginalinlägget om du:

 • Är överkänslig för estradiol eller för en av beståndsdelarna i inlägget;
 • Lider av eller har lidit av bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för östrogener;
 • Lider av förtjockning av livmoderslemhinnan eller vaginala blödningar med okänd orsak;
 • Lider eller har lidit av kärlkramp (angina pectoris), trombos eller en hjärtattack;
 • Har en lever- eller blodavvikelse.

Lider du av en annan åkomma eller använder du mediciner, överlägg då först med läkaren om du kan använda Estring.

Graviditet / bilkörning / alkohol

För kvinnor som fortfarande är fruktsamma gäller följande råd: använd inte vaginalinlägget Estring om du är gravid eller ammar. Vaginalinlägget är inte något preventivmedel. Använd om det är nödvändigt kompletterande antikonception. Estring har inte något inflytande på din bilkörning. Det finns inga varningar vad beträffar användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen