Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Eucreas

Eucreas är ett läkemedel som håller uppe blodets glukosvärde (blodsocker). De aktiva ämnena i Eucreas är: Vildagliptin: Detta medel ger bukspottkörteln längre tid att producera insulin, och ser därmed till att kroppen bearbetar måltidens glukos bättre. Metformin: denna medicin gör kroppen känsligare mot insulin. Genom att dessa läkemedel kombineras stabiliserar och reglerar Eucreas blodets glukosthalt. Om du vill göra en förfrågan på Eucreas, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Eucreas?

Eucreas är ett läkemedel som håller uppe blodets glukosvärde (blodsocker). De aktiva ämnena i Eucreas är:

 • Vildagliptin: Detta medel ger bukspottkörteln längre tid att producera insulin, och ser därmed till att kroppen bearbetar måltidens glukos bättre.
 • Metformin: denna medicin gör kroppen känsligare mot insulin.

Genom att dessa läkemedel kombineras stabiliserar och reglerar Eucreas blodets glukosthalt.

Om du vill göra en förfrågan på Eucreas, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad tas medicinen för?

Eucreas ordineras vid diabetes mellitus typ 2, ofta kallat 'åldersdiabetes'. Vid denna åkomma producerar bukspottkörteln otillräckligt med insulin, varför blodets glukosvärde förhöjs. Detta orsakar besvär som törst, trötthet, kissnödighet och att sår läker dåligt. Eucreas ger en mer stabil glukoshalt, minskar besvären och förebygger att komplikationer uppstår.

Hur använder du Eucreas?

Eucreastabletterna måste sväljas hela med lite vätska. Gör detta vid en fast tidpunkt, helst under eller direkt efter måltid för att undvika magbesvär. Har du glömt att ta Eucreas? Då kan du ändå ta en dos, förutom om det strax är dags för nästa. Ta aldrig dubbel dos Eucreas för att kompensera för en utebliven.

Dosering

Ordinerar läkare inget annat är den gängse doseringen följande:

 • Vuxna på över 18 år: 1 tablett av ordinerad styrka två gånger dagligen.

Läkaren avgör hur länge medlet behöver tas. Avvik inte från ordinerad dosering. Läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte, men den som tar Eucreas kan drabbas av biverkningar. De kända biverkningarna för detta läkemedel är bland andra:

 • Bukbesvär eller minskad aptit;
 • Lågt blodsocker (tecken på detta är darrning, huvudvärk, svettning, dålig syn);
 • Ledsmärta;
 • Tecken på förkylning, såsom halsont, nästäppthet eller rinnande näsa, hosta;
 • Yrsel, huvudvärk.

I bipacksedeln finns en komplett lista över möjliga biverkningar.

När får du inte ta denna medicin?

Läkemedlet Eucreas är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot vildagliptin, metformin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Nyligen har drabbats av hjärtattack;
 • Har diabetisk ketoacidos;
 • Lider av njur- eller leverproblem;
 • Intar mycket alkohol (pö om pö, ofta eller dagligen).

Rådfråga läkare om du kan ta Eucreas ifall du lider av andra hälsoproblem. Eucreas kan påverka andra mediciners verkan (och vice versa). Håll därför alltid en läkare upplyst om ditt medicinintag. Läs mer om dessa ämnen i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning /alkohol

Eucreas är olämpligt för gravida eller ammande kvinnor. Läkare kan då ordinera ett annat glukossänkande medel. Denna medicin kan medföra besvär som yrsel, dålig syn eller låg blodsockerhalt (hypo). Kör inget fordon om du drabbas av detta, och kontrollera alltid din blodsockerhalt innan du går hemifrån. Alkohol kan locka fram farliga biverkningar i kombination med Eucreas (laktatacidos). Inta ingen starkdryck om du behandlas med Eucreas.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen