Meny

Eumovate (Emovat)

Eumovate (Emovat) är en medicin mot inflammationer i huden, med som aktiv beståndsdel klobetasonbutyrat. Det är ett binjurebarkhormon som hämmar inflammationer, har klådstillande effekt och minskar svullnad och fjällning. Du kan köpa Eumovate (Emovat) på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Eumovate (Emovat)?

Eumovate (Emovat) är en medicin mot inflammationer i huden, med som aktiv beståndsdel klobetasonbutyrat. Det är ett binjurebarkhormon som hämmar inflammationer, har klådstillande effekt och minskar svullnad och fjällning. Du kan köpa Eumovate (Emovat) på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

Eumovate (Emovat) används vid hudåkommor som eksem, psoriasis och klåda. Medlet föreskrivs vid torra hudåkommor, såsom irritation eller allergi. Har du behandlat dina besvär med en starkare medicin, då kan du använda Eumovate (Emovat) som efterbehandling eller underhållsbehandling.

Hur använder man Eumovate (Emovat)?

Följ noga en läkares instruktioner vid användning av Eumovate (Emovat). För det mesta råder en läkare att stryka på ett tunt skikt kräm på huden, en- eller två gånger om dagen. Det är viktigt att du stryker på den rätta mängden på huden. Om du stryker på för mycket kan du få besvär av biverkningar och om du stryker på för tunt kan Eumovate (Emovat) inte ge tillräcklig effekt. Efter påstrykningen ska du tvätta händerna ordentligt. Det är mycket viktigt att du inte stryker på Eumovate (Emovat) mer än behövligt och att du ser till att det inte kommer i kontakt med ögonen. Skulle detta ändå hända, skölj ögonen ordentligt med vatten. Upphör inte på eget initiativ med behandlingen. Om besvären inte har minskat inom 2-4 veckor bör du ta kontakt med en läkare.

Dosering

Eumovate (Emovat) kan fås som kräm och salva i tuber på 30g. Ett gram kräm eller salva innehåller 0,5 mg klobetasonbutyrat. Stryk på ett tunt skikt på huden, en- eller två gånger om dagen. Det beror på läkarens råd. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eumovate (Emovat) ha biverkningar. Så kan t.ex. följande biverkningar uppträda:

  • Överkänslighetsreaktioner som t.ex. klåda eller en svidande känsla i huden, rodnad och hudutslag. Om reaktioner av överkänslighet uppträder, ska du omedelbart stoppa med behandlingen.
  • Du kan få besvär av att huden bleks eller blir tunnare, utvidgade blodkärl i huden, akne eller ökad behåring.

En fullständig översikt över de möjliga biverkningarna finner du i bipacksedeln till Eumovate (Emovat). Ta kontakt med en läkare eller apotekare i fall av biverkningar eller frågor.

När ska du inte använda detta medel?

Du ska inte använda Eumovate (Emovat) om:

  • du är överkänslig för klobetasonbutyrat eller för en av de andra beståndsdelarna i Eumovate (Emovat). Sammanställningen av Eumovate (Emovat) finner du i bipacksedeln;
  • du lider av akne;
  • du har en viral hudinfektion;
  • du har en svampinfektion i huden;
  • du har en bakteriell hudinfektion.

Eumovate (Emovat) ska inte appliceras på öppna sår eller bölder. Om du är osäker på om en av ovanstående regler gäller för dig, ta då kontakt med en läkare innan du börjar använda Eumovate (Emovat).

Graviditet/Bilkörning

Överlägg med en läkare eller apotekare om du vill börja använda Eumovate (Emovat) under graviditeten. Om du är gravid är det bättre att inte använda Eumovate (Emovat) på större områden och/eller under en längre period. Det är också att avråda att använda krämen eller salvan på eller runt bröstvårtorna. Eumovate (Emovat) har ingen effekt på bilkörningen.

Patientinformation
Tillbaka till toppen