Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Evista

Evista förhindrar och behandlar benskörhet hos kvinnor i klimakteriet. Det verksamma ämnet raloxifene tillhör gruppen selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM). Denna medicin imiterar vissa effekter av östrogenhormoner, men är inte själv ett hormon. Evista hämmar benförsämringen och förstärker skelettet. Du kan bara beställa detta läkemedel på läkarrecept.

Vad är Evista?

Evista förhindrar och behandlar benskörhet hos kvinnor i klimakteriet. Det verksamma ämnet raloxifene tillhör gruppen selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM). Denna medicin imiterar vissa effekter av östrogenhormoner, men är inte själv ett hormon. Evista hämmar benförsämringen och förstärker skelettet. Du kan bara beställa detta läkemedel på läkarrecept.

För vad används medicinen?

Benskörhet, även kallad osteoporos, är ett av de mest förekommande besvären hos kvinnor i och efter klimakteriet. På grund av en sänkning av östrogenspegeln i kroppen blir benstommen skörare. På så sätt kan benbrott lättare uppträda och kan ryggkotor pressas samman. Evista svarar för att skelettet upptar mer kalcium (kalk), så att det blir starkare och stabilare. Risken för benbrott eller sammanpressning av kotorna avtar på så sätt betydligt. Evista hjälper inte mot andra övergångsbesvär, såsom blodvallningar eller nattlig svettning.

Hur använder du Evista?

Evista tabletter är förpackade i kartor med kalender. Inta tabletten vid en fast tidpunkt och svälj utan att tugga på den med lite vatten. Detta kan göras med eller utan föda. Om du har glömt att inta Evista, kan du göra det ändå, om det inte nästan är tid för nästa dos. Inta aldrig en dubbel dos för att hämta in den glömda dosen. Se till att du får i dig tillräckligt med kalk (mjölkprodukter) och vitamin D (bl.a. i margarin, kött, solljus) om du behandlas med Evista. Läkaren kan eventuellt föreskriva ett kalcium- och/eller vitaminpreparat. I bipacksedeln läser du mer om användningen av detta läkemedel.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Evista som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett à 60 mg.

Håll dig till den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Vid användningen av Evista kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Blodvallningar (framförallt under de första 6 månaderna av behandlingen);
 • Influensaliknande symptom;
 • Magont, illamående, kräkning eller andra mag-tarmbesvär;
 • Kramp i benen;
 • Svullna händer, fötter och/eller fasthållande av vätska.

Rådfråga läkaren om biverkningarna är allvarliga eller långvariga. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Evista är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för raloxifene eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Fortfarande kan bli gravid;
 • Lider eller har lidit av trombos, en leveråkomma eller nedsatt njurfunktion;
 • Lider av livmodercancer;
 • Har oförklarliga vaginala blödningar.

Lider du av en annan åkomma, överlägg då först med läkaren om du kan använda Evista. Evista har en växelverkan med andra mediciner. Uppge vid din beställning vilka läkemedel eller kosttillskott du använder. Läkaren vet om dessa får kombineras med Evista.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Detta läkemedel är avsett för kvinnor som inte längre är i den fruktsamma åldern. Som undantag gäller: använd inte Evista om du är gravid eller ammar. För användare av Evista finns inte några restriktioner beträffande bilkörning eller nyttjande av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen