Meny

Evorel Conti

Evorel Conti är en produkt som används för att komplettera hormonhalten hos kvinnor med övergångsbesvär (hormone replacement therapy, HRT). Plåstren innehåller estradiol och noretisteron: former av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Dessa hormoner produceras mot tiden för övergången (klimakteriet) allt mindre av kroppen, vilket kan förorsaka tråkiga besvär. De verksamma ämnena i Evorel Conti tas upp i blodomloppet via huden. Hormonhalten kompletteras på så sätt varigenom besvären minskar eller upphör.

Vad är Evorel Conti?

Evorel Conti är en produkt som används för att komplettera hormonhalten hos kvinnor med övergångsbesvär (hormone replacement therapy, HRT). Plåstren innehåller estradiol och noretisteron: former av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Dessa hormoner produceras mot tiden för övergången (klimakteriet) allt mindre av kroppen, vilket kan förorsaka tråkiga besvär. De verksamma ämnena i Evorel Conti tas upp i blodomloppet via huden. Hormonhalten kompletteras på så sätt varigenom besvären minskar eller upphör.

För vad används det?

Evorel Conti lindrar symptomen som hör till övergången, såsom:

  • Blodvallningar
  • Nattliga svettningar
  • Sömnstörningar
  • Torra slemhinnor (ögon, vagina)
  • Humörsvängningar

Evorel Conti föreskrivs ibland även för att förhindra benskörhet (osteoporos) efter övergångsåldern.

Hur använder du Evorel Conti?

Evorel Conti plåstren ska fästas på en torr, ren hud. Plåstret ska bytas efter ett par dagar. När du byter plåstret, fäst det då alltid på ett annat ställe (höft, stjärt, buk) för att undvika hudirritation. Fäst aldrig plåstret på bröstet eller armarna. Evorel Conti förorsakar inte någon bortfallsblödning och är därför framförallt lämpligt för kvinnor i övergången som inte längre menstruerar. För kvinnor som fortfarande har menstruation, eller där livmodern är borttagen, finns andra sorters Evorel plåster tillgängliga. Läkaren kan här ge dig mer råd om detta.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

  • 1 plåster per gång, att bytas efter 3 till 4 dagen av ett nytt plåster

Läs före användning av detta läkemedel bipacksedeln.

Biverkningar

Användningen av Evorel Conti kan leda till biverkningar. Biverkningar som har uppgetts om detta läkemedel, är bl.a.:

  • Hudirritation på det ställe där plåstret har fästs
  • Mag-tarmbesvär
  • Spända bröst
  • Huvudvärk

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Evorel Conti föreskrivs i allmänhet inte kvinnor som är i den fruktsamma åldern. Som undantag gäller att detta läkemedel inte får användas under en graviditet eller vid amning. Evorel Conti har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Du kan utan vidare delta i trafiken om du använder detta läkemedel. Det finns inga restriktioner beträffande nyttjande av alkohol eller föda.

Patientinformation
Tillbaka till toppen