Meny

Evorel Sequi

Evorel Sequi plåster kompletterar hormonunderskottet hos kvinnor i övergångsåldern (hormone replacement therapy). Plåstren innehåller estradiol och noretisteron: former av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Dessa hormoner produceras under årens lopp allt mindre av kroppen. Detta kan framförallt runt klimakteriet (övergången) förorsaka otrevliga besvär. De verksamma ämnena i Evorel Sequi upptas i blodomloppet via huden och återställer på så sätt hormonnivån. Övergångsbesvären kommer härigenom att minska eller upphöra.

Vad är Evorel Sequi?

Evorel Sequi plåster kompletterar hormonunderskottet hos kvinnor i övergångsåldern (hormone replacement therapy). Plåstren innehåller estradiol och noretisteron: former av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Dessa hormoner produceras under årens lopp allt mindre av kroppen. Detta kan framförallt runt klimakteriet (övergången) förorsaka otrevliga besvär. De verksamma ämnena i Evorel Sequi upptas i blodomloppet via huden och återställer på så sätt hormonnivån. Övergångsbesvären kommer härigenom att minska eller upphöra.

För vad används det?

Evorel Sequi lindrar symptomen som hör till övergången, såsom:

 • Blodvallningar
 • Nattliga svettningar
 • Oregelbundna och/eller häftiga menstruationer
 • Sömnstörningar
 • Torra slemhinnor (ögon, vagina)
 • Humörsvängningar

Evorel Sequi föreskrivs ibland också för att förhindra benskörhet (osteoporos) efter övergången.

Hur använder du Evorel Sequi?

En ask Evorel Sequi innehåller två sorters plåster: Evorel (estradiol) och Evorel Conti (noretisteron). Under den första hälften av cykeln använder du Evorel plåstren, sedan övergår du till Evorel Conti. Evorel Sequi är framförallt lämpligt för kvinnor i övergångsåldern som fortfarande menstruerar. För kvinnor som inte längre menstruerar, eller där livmodern har avlägsnats, finns andra sorters Evorel plåster. Läkaren kan ge dig råd om detta.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

 • 1 plåster per gång, sätt på ett nytt plåster efter 3 till 4 dagar
 • Använd Evorel plåster under de första två veckorna av cykeln
 • Använd Evorel Conti under den tredje och fjärde veckan av cykeln.

Fäst plåstret alltid på en ren, torr hud enligt anvisningarna i bipacksedeln.

Biverkningar

Användningen av Evorel Sequi kan leda till biverkningar. Biverkningar som har uppgetts om detta läkemedel, är bl.a.:

 • Hudirritation på det ställe där plåstret har fästs
 • Mag-tarmbesvär
 • Spända bröst
 • Huvudvärk

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Evorel Sequi föreskrivs i allmänhet inte kvinnor som är i den fruktsamma åldern. Som undantag gäller att detta läkemedel inte får användas under en graviditet eller vid amning. Evorel Sequi har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Du kan utan vidare delta i trafiken om du använder detta läkemedel. Det finns inga restriktioner beträffande nyttjande av alkohol eller föda.

Patientinformation
Tillbaka till toppen