Meny

Evorel

Evorel är en produkt som används för att komplettera hormonhalten hos kvinnor med övergångsbesvär (hormone replacement therapy, HRT). Plåstren innehåller estradiol: ett kvinnligt könshormon. Detta hormon produceras mot tiden för övergången (klimakteriet) allt mindre av kroppen, vilket kan förorsaka tråkiga besvär. Estradiol i Evorel tas upp i blodomloppet via huden. Hormonhalten kompletteras på så sätt varigenom besvären minskar eller upphör.

Vad är Evorel?

Evorel är en produkt som används för att komplettera hormonhalten hos kvinnor med övergångsbesvär (hormone replacement therapy, HRT). Plåstren innehåller estradiol: ett kvinnligt könshormon. Detta hormon produceras mot tiden för övergången (klimakteriet) allt mindre av kroppen, vilket kan förorsaka tråkiga besvär. Estradiol i Evorel tas upp i blodomloppet via huden. Hormonhalten kompletteras på så sätt varigenom besvären minskar eller upphör.

För vad används det?

Evorel lindrar symptomen som hör till övergången, såsom:

  • Blodvallningar
  • Nattliga svettningar
  • Sömnstörningar
  • Torra slemhinnor (ögon, vagina)
  • Humörsvängningar, nervositet, nedstämdhet

Evorel föreskrivs ibland även för att förhindra benskörhet (osteoporos) efter övergångsåldern.

Hur använder du Evorel?

Fäst Evorel plåstret alltid på en ren, torr hud och byt detta efter ett antal dagar. Fäst plåstret alltid på ett annat ställe för att undvika hudirritation (höft, stjärt, buk), men undvik därvid bröstet och armarna. Evorel är framförallt lämpligt för kvinnor där livmodern har avlägsnats. Är detta inte fallet med dig, då är möjligen Evorel Sequi eller Evorel Conti plåstren lämpligare för dig. Dessa produkter innehåller förutom östrogen också ett progesteronhormon som skyddar livmoderslemhinnan. Läkaren kan ge dig råd om detta.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

  • 1 plåster per gång att bytas ut av ett nytt plåster efter 3 till 4 dagar

Läs före användning av detta läkemedel bipacksedeln.

Biverkningar

Användningen av Evorel kan leda till biverkningar. Biverkningar som har uppgetts om detta läkemedel är, bl.a.:

  • Hudirritation på det ställe där plåstret har fästs
  • Mag-tarmbesvär
  • Spända bröst
  • Huvudvärk

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontra-indikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Evorel föreskrivs i allmänhet inte kvinnor som är i den fruktsamma åldern. Som undantag gäller att Evorel inte får användas under en graviditet eller vid amning. Evorel har inte något inflytande på din reaktionsförmåga. Du kan utan vidare delta i trafiken om du använder detta läkemedel. Det finns inga restriktioner beträffande nyttjande av alkohol eller föda.

Patientinformation
Tillbaka till toppen