Meny

Exelon

Exelon är ett antidemensmedel. Dess aktiva ämne rivastigmin är en såkallad kolinesterashämmare: en medicin som förhöjer antalet budbärarämnen i hjärnan så att kommunikationen mellan hjärnans nervceller fungerar bättre. På så vis hjälper Exelon till med att minska demenssymptomen.

Vad är Exelon?

Exelon är ett antidemensmedel. Dess aktiva ämne rivastigmin är en såkallad kolinesterashämmare: en medicin som förhöjer antalet budbärarämnen i hjärnan så att kommunikationen mellan hjärnans nervceller fungerar bättre. På så vis hjälper Exelon till med att minska demenssymptomen.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Exelon vid svaga till måttliga former av demens som exempelvis beror på Alzheimers. Denna åkomma innebär svår glömska, att man mister tidsuppfattningen, lokalsinnet och förmågan till abstrakt tänkande. Exelon har positiv inverkan på minnet, vilket underlättar för patienten.

Hur använder du Exelon?

Exelon finns tillgängligt både som kapslar och plåster. Svälj kapslarna otuggade med hjälp av lite vatten. Ta Exelon under eller strax efter måltid. Den som använder plåstren måste sätta dessa på ren, torr hud på överarmen, bröstkorgen eller ryggen. Sätt dagligen på ett nytt plåster vid en fast tidspunkt, alltid på en ny plats för att undvika hudirritation. Plåstret kommer i princip sitta kvar under dusch, simning eller bad.

Dosering

Exelon finns som kapslar och plåster i olika styrkor. Läkaren känner till vilken styrka som passar. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen av Exelon följande:

 • Exelon-kapslar: 1 eller 2 kapslar av ordinerad styrka under måltid en eller två gånger om dan.
 • Exelon-plåster: sätt en gång om dan på 1 nytt plåster av ordinerad styrka och släng det gamla.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Under Exelon-behandlingen kan man ibland drabbas av biverkningar, såsom:

 • Yrsel;
 • Minskad aptit;
 • Magproblem;
 • Ångest;
 • Svettning;
 • Huvudvärk;
 • Hudirritation där plåstret påsatts.

Rådfråga läkaren ifall du drabbas svårt av dessa eller andra besvär. Läs mer om eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Exelon är inte lämpat för alla. Ta inte detta läkemedel om du exempelvis:

 • Är överkänslig mot rivastigmin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Har/har haft problem med epilepsi, oregelbunden hjärtrytm, magsår, astma, njur- eller leverproblem.
 • Väger för lite.

Rådfråga läkaren om du kan ta Exelon ifall du lider av andra hälsoproblem eller behöver opereras. Exelon har växelverkan med ett antal andra mediciner. Se därför till att hålla läkaren upplyst om ditt medicinintag. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid bör endast ta Exelon om läkare ordinerat detta. Detta läkemedel är olämpligt för ammande kvinnor. Exelon kan orsaka yrsel eller sömnighet. Den som drabbas av detta bör ej bege sig ut i trafiken. Alkohol har ingen inverkan på denna medicin.

Tillbaka till toppen