Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Exforge

Exforge är en medicin mot högt blodtryck. Dess aktiva ämnen är amlodipin och valsartan: två läkemedel som vidgar blodkärlen så att blodtrycket sjunker. Om du vill göra en förfrågan på Exforge, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Exforge?

Exforge är en medicin mot högt blodtryck. Dessa aktiva ämnen är amlodipin och valsartan: två läkemedel som vidgar blodkärlen så att blodtrycket sjunker.

Om du vill göra en förfrågan på Exforge, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med en registrerade EU-läkare och ett apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Exforge vid högt blodtryck, en åkomma som oftast innebär få fysiska besvär men ändå är farligt. I långa loppet kan högt blodtryck orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.

Vid högt blodtryck är ådrorna ofta avsmalnade, vilket höjer blodtrycket. Exforge innehåller amlodipin (en kalciumblockerare) och valsartan (en angiotensin II-blockerare). Dessa ämnen avslappnar blodkärlen så att dessa vidgas och blodtrycket kan sjunka. Detta kombinationsläkemedel ordineras när ett vanligare läkemedel inte ger önskad effekt.

Hur tar man Exforge?

Ta helst Exforge-tabletten vid en fast tidspunkt. Medicinen kan tas med eller utan föda. Exforge ska inte kombineras med grapefrukt(-saft), som kan påverka denna medicins verkan och öka risken för biverkningar. Inta ingen grapefrukt(-saft) under behandlingen med denna medicin.

Dosering

Exforge finns tillgängligt i olika styrkor. Läkaren vet vilken variant som är lämpligast och hur länge detta läkemedel behöver tas. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 1 tablett av ordinerad styrka en gång om dagen.

Detta läkemedel är olämpligt för barn yngre än 18. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Precis som andra mediciner kan Exforge medföra biverkningar, även om de flesta inte drabbas. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:

 • Febertecken;
 • Trötthet;
 • Huvudvärk;
 • Hjärtklappning;
 • Blåsor;
 • Yrsel;
 • Sömnighet;
 • Bukbesvär;
 • Ödem (att fukt hålls fast och orsakar svullna vrister, fötter och händer).

Den som drabbas av dessa eller andra besvär bör rådfråga läkare eller apotekare. I bipacksedeln finns en utförlig listning av alla eventuella biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Exforge lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot amlodipin (eller andra kalciumblockerare), calsartan eller annat förekommande hjälpämne;
 • Nuvarande eller tidigare allvarlig lever- eller gallåkomma;
 • Aortastenos (avsmalnad aortaklaff) eller cardiogen chock, eller hjärtbesvär efter hjärtattack;
 • Diabetes eller njurfunktionsstörning som behandlas med ämnet aliskiren.

Läs i bipacksedeln om när man behöver ta det extra försiktigt med detta läkemedel. Tar du ytterligare mediciner? Läkaren vet om dessa kan kombineras med Exforge.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Exforge under graviditet eller amning. Exforges biverkningar kan påverka trafiklämpligheten. Den som drabbas av yrsel, trötthet eller sömnighet bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol kan förvärra Exforges biverkningar. Låt därför helst bli att inta starkdryck under behandlingen med detta läkemedel.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen