Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Famvir (famciklovir)

Famvir är ett antiviralt läkemedel. Det verksamma ämnet famciklovir motverkar vissa typer av herpesvirus, såsom herpes zoster och herpes simplex. Famvir är ett receptbelagt läkemedel.

Vad är Famvir (famciklovir)?

Famvir är ett antiviralt läkemedel. Det verksamma ämnet famciklovir motverkar vissa typer av herpesvirus, såsom herpes zoster och herpes simplex. Famvir är ett receptbelagt läkemedel.

Vad används medicinen för?

Läkare föreskriver Famvir för behandling av åkommor som förorsakas av herpes zoster- eller herpes simplexviruset, däribland:

 • Herpes genitalis, en sexuellt överförbar åkomma kännetecknad av bulor, klåda och en svidande känsla på och runt könsorganen.
 • Bältros, ett anfall av klåda och smärta på ett visst ställe av huden, ofta på en sida av överkroppen. I ett senare stadium kan huden bli röd och blåsor uppstår.

Famvir sköter om att viruset inte kan sprida sig, så att anfallet stoppas. Famvir kan också användas preventivt för att förebygga ett anfall av viruset, t.ex. hos personer med nedsatt motståndskraft eller om det är fråga om en mycket ofta återkommande infektion.

Hur använder man Famvir (famciklovir)?

Inta Famvir så fort du märker de första symptomen på smitta. Svälj tabletterna med lite vätska. Det kan du göra före, under eller efter maten. Det är viktigt att avverka kuren helt och hållet. Slutar du tidigare med att inta medicinen, kan besvären komma tillbaka.

Dosering

Om inte läkaren avgör annorlunda, är de vanliga riktlinjerna för doseringen av Famvir som följer: Vid behandling av det första anfallet av herpes genitalis:

 • Vuxna: under fem dagar tre gånger dagligen 1 tablett à 250 mg.

Vid behandling av ett följande anfall av herpes genitalis:

 • Vuxna: under fem dagar två gånger dagligen 1 tablett à 125 mg.

För att förebygga ett anfall av herpes genitalis:

 • Vuxna: två gånger dagligen 1 tablett à 250 mg under den föreskrivna perioden.

Vid behandling av bältros:

 • Vuxna: under 7 dagar tre gånger dagligen 1 tablett à 500 mg.

Har du nedsatt immunförsvar, då gäller en avvikande doseringsrekommendation. Famvir är inte lämpligt för barn under 18 år. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Under behandlingen med Famvir kan det ibland uppstå biverkningar, såsom:

 • Huvudvärk;
 • Mag- och tarmbesvär, såsom illamående och kräkningar;
 • Sömnighet eller yrsel;
 • Hudutslag.

Ta kontakt med en läkare om du får mycket besvär av dessa eller andra biverkningar. En fullständig översikt över eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Famvir är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för famciklovir eller ett av de använda hjälpämnena.
 • Överlägg med en läkare om användningen av Famvir om du lider av njur- eller leverproblem, eller om ditt immunförsvar är försvagat. Famvir kan ha en växelverkan med andra mediciner. I bipacksedeln kan du läsa vilka läkemedel det är fråga om. Uppge till din läkare vilken medicinering du använder.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Famvir under graviditeten eller om du ammar, om inte en läkare råder annorlunda. Har du besvär av biverkningar såsom yrsel eller sömnighet, delta då inte i trafiken. Det finns ingen varning vad beträffar användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen