Meny

Felodipin

Felodipin är en kalciumblockerare (kalciumantagonist). Den gör så att musklerna slappnar av och blodkärlen vidgas varigenom blodtrycket sjunker och syrebehovet från hjärtat minskar. Den föreskrivs av läkare vid högt blodtryck, angina pectoris, hjärtrytmstörningar och Raynauds sjukdom. För det mesta märker du inte ett för högt blodtryck. Det är en lönnmördare som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Felodipin sköter om att blodkärlen slappnar av genom att blockera kalcium som är ansvarigt för spänningen i blodkärlen. Du kan köpa Felodipin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Felodipin och vad används den för

Felodipin är en kalciumblockerare (kalciumantagonist). Den gör så att musklerna slappnar av och blodkärlen vidgas varigenom blodtrycket sjunker och syrebehovet från hjärtat minskar. Den föreskrivs av läkare vid högt blodtryck, angina pectoris, hjärtrytmstörningar och Raynauds sjukdom. För det mesta märker du inte ett för högt blodtryck. Det är en lönnmördare som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Felodipin sköter om att blodkärlen slappnar av genom att blockera kalcium som är ansvarigt för spänningen i blodkärlen. Du kan köpa Felodipin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Hur använder man Felodipin och i vilken dosering

En läkare avgör vilken dosering som är lämplig för dig. Läs därför alltid etiketten på förpackningen av medicinen för rätt dos. Du ska svälja tabletten hel med minst ett halvt glas vatten. Tugga inte på den! Felodipin löses upp långsamt och därigenom varar effekten längre och risken för biverkningar är mindre. Det är bäst att inta medicinen på en fast tidpunkt såsom vid en lätt frukost på morgonen, eller på kvällen innan du går och lägger dig. Detta förekommer att du glömmer bort den. Skulle det ändå hända, hoppa då över den glömda dosen. Inta dock varje dag medicinen för att förebygga att besvären kommer tillbaka med alla följder därav. Efter 3 till 6 veckor är effekten optimal. Detta märker du bara genom regelbundna blodtrycksmätningar. Om Felodipin fungerar bra för dig, är det möjligt att läkemedlet måste användas långvarigt eller kanske för alltid. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Vilka är de eventuella biverkningarna av Felodipin

De flesta biverkningarna uppträder i början av behandlingen eller efter en höjning av doseringen. För det mesta är de av tillfälligt slag. De viktigaste biverkningarna är:

  • tjocka vrister och underben
  • huvudvärk
  • yrsel
  • en stickande känsla

När är det bättre att inte använda Felodipin (kontraindikationer)

  • vid överkänslighet för Felodipin
  • vid graviditet och amning
  • vid en chock
  • vid en akut hjärtinfarkt
  • vid förträngning av stora kroppspulsådern

Kompletterande information om Felodipin

Felodipin kan fås i varianterna 2,5 mg, 5 mg, och 10 mg. Förvara Felodipin under 25ºC och inte i kylskåpet. Medicinen bör inte användas efter bäst- före-datum.

Patientinformation
Tillbaka till toppen