Meny

Femoden

Femoden är ett p-piller. Hormonerna i Femoden (etinylestradiol och gestoden) hämmar ägglossningen och gör livmodern oduglig för en graviditet. Du kan beställa Femoden online på de apotek som samarbetar med Dokteronline.com. Detta sker genom en online konsult.

Vad är Femoden?

Femoden är ett p-piller. Hormonerna i Femoden (etinylestradiol och gestoden) hämmar ägglossningen och gör livmodern oduglig för en graviditet. Du kan beställa Femoden online på de apotek som samarbetar med Dokteronline.com. Detta sker genom en online konsult.

För vad används medicinen?

Femoden används för att förhindra en graviditet. Vid rätt användning är detta ett säkert och pålitligt preventivmedel. Läkare föreskriver ibland också Femoden vid menstruationsbesvär. Användning av pillret ger nämligen en lätt bortfallsblödning istället för en (häftig) menstruation.

Hur använder man Femoden?

Hos de samarbetande apoteken kan man få Femoden online i två varianter: Femoden och Femoden ED. Du använder Femoden som följer:

 • Femoden: en karta innehåller 21 piller. Svälj varje dag 1 piller tills kartan är tom. Sedan tar du under sju dagar inte något piller (stoppvecka). Under denna vecka uppträder en bortfallsblödning. Börja på en ny karta efter stoppveckan.
 • Femoden ED: en karta innehåller 28 piller, varav 7 har en annan färg. Dessa sju tabletter innehåller inte några verksamma ämnen. Börja varje cykel med de 21 verksamma pillren. Svälj varje dag 1 piller tills de är slut. Svälj sedan varje dag ett piller som är overksamt. Under denna vecka inträder bortfallsblödningen. Så fort som kartan är tom, börjar du direkt på en ny karta. Fördelen med Femodeen ED är att du sväljer ett piller varje dag, alltså även under stoppveckan. Många kvinnor föredrar detta, då risken att glömma bort ett piller på så sätt blir mindre.

Pillret är bara pålitligt vid omsorgsfull användning. Har du besvär av kräkningar, tunn diarré eller har du glömt att inta pillret, då är du kanske mindre bra skyddad mot en oönskad graviditet. I bipacksedeln står omnämnt vad du ska göra i dessa situationer.

Dosering

Doseringen av Femoden är som följer:

 • Svälj 1 tablett en gång om dagen runt samma tidpunkt, följt av en stoppvecka (vid Femoden ED sväljer du i stoppveckan ett piller varje dag som är overksamt).

Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Femoden kan ibland förorsaka biverkningar, såsom:

 • Spända bröst;
 • Mellanblödningar;
 • Magtarmproblem;
 • Huvudvärk.

Dessa biverkningar kan framförallt uppträda i början. Upphör inte besvären av sig själv, eller har du besvär av häftiga biverkningar, rådgör då med en läkare. I bipacksedeln står en fullständig översikt över alla eventuella biverkningar.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Femoden är bl.a. inte lämpligt för dig om du:

 • Är överkänslig för etinylestradiol, gestoden eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har (haft) trombos, en koaguleringsstörning, hjärninfarkt eller hjärtinfarkt;
 • Lider eller har lidit av en leveråkomma eller vissa former av cancer;
 • Har vaginala blödningar med okänd orsak.

Lider du av en annan åkomma, är det fråga om riskfaktorer (se bipacksedeln) eller använder du mediciner, rådgör då med en läkare om du får använda Femoden. Mer information om kontra-indikationer och andra varningar finner du i bipacksedeln.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Femoden får inte användas under en graviditet och avråds vid amning. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen