Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Femoston

 • Vid hormonersättningsterapi
 • Mot besvär efter övergångsåldern
 • Ingen tablettfri vecka

Om Femoston

Femoston är ett preparat som används vid hormonersättningsterapi (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon: ett östrogen (estradiol) och ett progestogen (dydrogesteron). Femoston används av kvinnor som har passerat övergångsåldern (minst 6 månader efter sista naturliga menstruation).

Femoston används i följande syfte:

 • Lindring av klimakteriebesvär (t.ex. vallningar)
 • Förebyggande av benskörhet (osteoporos)

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När kan du börja ta Femoston?

Du kan börja ta Femoston vilken dag som helst i följande situationer:

 • Om du för tillfället inte tar något HRTläkemedel.
 • Om du byter från en kontinuerlig kombinationshormonbehandling detta betyder att du varje dag tar en tablett eller använder ett plåster som innehåller både östrogen och progestogen.

Du ska börja ta Femoston dagen efter menstruationscykeln på 28 dagar i följande situation:

 • Om du byter från en cyklisk eller sekventiell HRTbehandling. Detta betyder att du tar en tablett eller använder ett plåster som innehåller östrogen under den första delen av din menstruationscykel. Efter detta tar du en tablett eller använder ett plåster som innehåller både östrogen och progestogen.

Hur du tar Femoston

Svälj tabletten med lite vatten. Tabletterna kan tas oberoende av måltid. Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På detta sätt hålls mängden läkemedel som verkar i din kropp jämn under hela dagen. Detta hjälper dig också att komma ihåg när du ska ta tabletterna.

Femoston ska tas dagligen utan paus mellan tablettkartorna. På baksidan av kartan anges vilken tablett som ska tas på vilken veckodag. Detta gör det lättare för dig att komma ihåg när du ska ta tabletterna.

Dosering

Varje karta innehåller 28 tabletter, lika fördelade i två olika färger.

 • Ta en tablett dagligen. Var noga med att ta tabletterna i rätt ordning (detta anges på kartan). När alla tabletter i den ena färgen är slut börjar du ta tabletterna i den andra färgen. När kartan är tom börjar du direkt med nästa karta. Du ska alltså inte ha någon tablettfri vecka.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar gällande framförande av fordon eller alkoholintag medan du använder Femoston.

För stor eller för liten mängd läkemedel/sluta ta Femoston

Har du fått i dig för stor mängd läkemedel? I så fall kan det hända att du får besvär som t.ex. yrsel, illamående, ömhet/smärta i brösten eller bortfallsblödning. Ingen behandling behövs, men kontakta läkare om du är orolig.

Har du glömt att ta en tablett? Ta tabletten direkt när du upptäckt ditt misstag, utom om det har gått 12 timmar sedan du borde ha tagit tabletten. Har det gått mer än 12 timmar hoppar du över den glömda tabletten och tar nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Genombrottsblödning eller stänkblödning kan förekomma om du missat en dos. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Vill du sluta ta Femoston? Du ska inte sluta ta Femoston utan att först ha rådgjort med din läkare.

När ska Femoston inte användas?

Femoston ska inte tas hur som helst. Använd inte Femoston i följande situationer:

 • Om du har eller har haft bröstcancer eller om det finns misstanke om att du kan ha det
 • Om du har östrogenberoende cancer (t.ex. cancer i livmoderslemhinnan) eller om det finns misstanke om sådan cancer
 • Om du har blödning i underlivet utan känd orsak
 • Om du har kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan och ännu inte har behandlats för det
 • Om du har (eller har haft) blodpropp (trombos) i en ven, t.ex. djup ventrombos eller lungemboli
 • Om du har koagulationsrubbningar (t.ex. brist på protein C, protein S eller antitrombin)
 • Om du har (eller nyligen har haft) en sjukdom orsakad av en blodpropp i en artär, t.ex. hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp
 • Om du har (eller har haft) någon leversjukdom och fortfarande har avvikande levervärden
 • Om du har den ärftliga blodsjukdomen porfyri
 • Om du är allergisk mot estradiol, dydrogesteron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken “Sammanställning”)

Om något av ovanstående drabbar dig för första gången medan du använder Femoston, ska du sluta använda Femoston och omedelbart kontakta läkare.

Om du ska genomgå en operation ska du berätta för din läkare att du tar Femoston. Du måste sluta ta Femoston 4 till 6 veckor före operationen för att minska risken för blodpropp.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du börjar använda Femoston om du har eller har haft något av följande tillstånd:

 • Godartade muskelknutor i livmodern (myom)
 • Endometrios
 • Abnormal tillväxt av livmoderslemhinnan
 • Meningiom
 • Ökad risk att få blodpropp
 • Ökad risk att få östrogenberoende cancer (t.ex. om din syster, mor, mormor eller farmor har haft bröstcancer)
 • Högt blodtryck
 • Leversjukdom, t.ex. godartad levertumör
 • Diabetes
 • Gallstenssjukdom
 • Migrän/kraftig huvudvärk
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Epilepsi
 • Astma
 • Otoskleros
 • Mycket höga blodfettvärden (hypertriglyceridemi)
 • Vätskeansamling (ödem) till följd av hjärt eller njursjukdom

I bipacksedeln hittar du mer information om varningar och försiktighet.

Graviditet och amning

Femoston ska inte användas av kvinnor i fertil ålder. Läkemedlet är inte ett preventivmedel. Om du blir gravid under behandlingen ska du sluta ta Femoston och kontakta läkare.

Femoston ska inte användas om du ammar.

Andra läkemedel och Femoston

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Femoston, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det gäller följande:

 • Läkemedel mot epilepsi(t.ex. fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)
 • Läkemedel mot tuberkulos(t.ex. rifampicin och rifabutin)
 • läkemedel mot HIVinfektion (t.ex. nevirapin, efavirenz, ritonavir och nelfinavir)
 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar ett eller flera av ovanstående eller andra läkemedel (med eller utan recept).

Biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma vid användning av Femoston:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Buksmärtor
 • Ryggsmärtor
 • Ömhet eller smärta i brösten

Vanliga(hos upp till 1 av 10 användare):

 • Svampinfektion i slidan
 • Depression, nervositet
 • Migrän (kontakta läkare om du får migränliknande huvudvärk för första gången)
 • Yrsel
 • Gastrointestinala besvär
 • Allergiska hudreaktioner (t.ex. utslag och klåda)
 • Menstruationsstörningar
 • Smärta i bäckenet
 • Vaginala flytningar
 • Kraftlöshet, trötthet eller sjukdomskänsla
 • Svullna vrister, fötter eller fingrar
 • Viktökning

I bipacksedeln hittar du en översikt över mindre vanliga biverkningar samt mer information om den lätt förhöjda risken att drabbas av något allvarligt tillstånd, såsom vissa cancerformer och trombos. Kontakta läkare om du får biverkningar – det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Femoston finns i 2 varianter:

Femoston 1/10

De aktiva substanserna i detta läkemedel är estradiol (estradiolhemihydrat) och dydrogesteron. Varje vit tablett innehåller 1 mg estradiol. Varje grå tablett innehåller 1 mg estradiol och 10 mg dydrogesteron.

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, hypromellos, majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.
 • Filmdragering: titandioxid (E171), svart järnoxid (E172), polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, makrogol 400 och hypromellos.

Femoston 2/10

De aktiva substanserna i detta läkemedel är estradiol (estradiolhemihydrat) och dydrogesteron. Varje tegelröda tablett innehåller 2 mg estradiol. Varje gul tablett innehåller 2 mg estradiol och 10 mg dydrogesteron.

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, hypromellos, majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.
 • Filmdragering: titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), hypromellos, makrogol 400, talk, röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

Tillverkare av Femoston är:

Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12
8121 AA Olst
Nederländerna

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner de officiella bipacksedlarna för Femoston 1/10 och Femoston 2/10.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 31-10-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen