Meny

FemSeven Conti

FemSeven Conti är en medicin i kategorin hormone replacement therapy (HRT, även kallad hormonterapi). Läkare föreskriver detta läkemedel till kvinnor som har obehag av övergångsbesvär. FemSeven Conti består av plåster som innehåller två kvinnliga hormoner (estradiol och levonorgestrel). De verksamma ämnena tas upp i kroppen via huden och kompletterar underskottet av hormoner. Denna medicin är receptbelagd.

Vad är FemSeven Conti?

FemSeven Conti är en medicin i kategorin hormone replacement therapy (HRT, även kallad hormonterapi). Läkare föreskriver detta läkemedel till kvinnor som har obehag av övergångsbesvär. FemSeven Conti består av plåster som innehåller två kvinnliga hormoner (estradiol och levonorgestrel). De verksamma ämnena tas upp i kroppen via huden och kompletterar underskottet av hormoner. Denna medicin är receptbelagd.

För vad används medicinen?

FemSeven Conti används för att bekämpa och förhindra övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • (på natten) mycket svettning;
 • Problem att somna eller sova vidare;
 • Torr vagina;
 • Humörsvängningar;
 • Torra ögon/mun;
 • Benskörhet (osteoporos).

Övergångsbesvär uppstår ofta när äggstockarna vid en viss ålder producerar allt mindre hormoner. Hormone replacement therapy upphäver detta underskott av hormoner, varigenom övergångsbesvären minskar. FemSeven Conti plåster innehåller ett östrogen- och ett progesteronhormon. Östrogen lindrar symptomen i övergången. Progesteron skyddar livmodern för biverkningar. Vid användning av plåstren uppträder inte någon bortfallsblödning. Denna medicin är därför framförallt lämplig för kvinnor som fortfarande har sin livmoder i behåll, men som inte längre menstruerar.

Hur använder du FemSeven Conti?

Fäst plåstret omväxlande på ryggen, höften eller buken, såsom beskrivet i bipacksedeln. Byt plåstret på en fast dag i veckan. Du kan utan vidare ägna dig åt sport, bada eller duscha medan du bär plåstret. Skulle plåstret ändå lossna, sätt då på ett nytt exemplar. Det är ingen stoppvecka vid användningen av dessa plåster. Du får heller inte någon menstruation.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av FemSeven Conti som följer:

 • Vuxna kvinnor: fäst 1 plåster en gång i veckan.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

FemSeven Conti plåster kan ge biverkningar. Du kan under behandlingen få obehag av t.ex. följande besvär:

 • Hudirritation på det ställe där plåstret har fästs;
 • Illamående;
 • Huvudvärk;
 • Fasthållande av vätska;
 • Mellanblödningar eller vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst.

Har du fortsatt besvär av biverkningar, ta då kontakt med läkaren. I bipacksedeln till FemSeven Conti läser du mer om biverkningarna. Här står också omnämnt att hormone replacement therapy (HRT) ger en lätt ökad risk för allvarliga åkommor, såsom cancer och trombos.

När får du inte använda detta läkemedel?

Använd inte FemSeven Conti plåster om du:

 • Är överkänslig för estradiol, levonorgestrel eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos, bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för östrogener;
 • Har besvär av vaginala blödningar eller lider av onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Har en blod- eller leversjukdom.

Har du andra hälsoproblem eller använder du mediciner, fråga då läkaren om FemSeven Conti är lämplig för dig.

Graviditet / bilkörning / alkohol

FemSeven Conti plåster är inte avsedda för kvinnor i den fruktsamma åldern. Hör du inte till denna målgrupp, använd då inte denna medicin om du är gravid eller ammar. Obs.: FemSeven Conti är inte något preventivmedel! Det finns får denna medicin inte några varningar vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen